2020’de KOBİ’lerin Yatırım Finansmanlarını Artıracağız

0
1746
Şeker Leasing Genel Müdür Vekili: Rahime Özlem Baysal

Röportaj: Engin Güneş

Şeker Leasing Genel Müdür Vekili: Rahime Özlem Baysal

Sayın Rahime Özlem Baysal sizi tanımak istiyoruz. Okurlarımız için kendinizi anlatabilirmisiniz?

İş hayatına 1999 yılında Şekerbak T.A.Ş’nde Müşteri Temsilcisi olarak başladım, Bireysel Krediler, Krediler Birimlerinde görev yaptıktan sonra Mali Tahlil ve İstihbarat Müdürlüğü, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Trakya Bölge Müdürlüğü yaptıktan sonra Ocak/2020 itibariyle de Şeker Finansal Kiralama A.Ş’ne Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili olarak atandım. Hacettepe Üniversitesi  İstatistik Bölümü’nden mezunum, sırasıyla Başkent Üniversitesi’nde MBA, Boğaziçi Üniversitesinde Ekonomi Finans Yüksek Lisansı yaptım, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde Doktora öğrencisiyim.

Şeker Leasing  kurulundan bugüne nasıl gelişim süreci gösterdi? Yani Şeker Leasing’in  tarihçesini sizden dinleyebilirmiyiz?

Şirketimiz 1997 yılında kurularak 2004’te halka açıldı. Ana ortağımız %54.13 ile Şekerbank T.A.Ş,’dir. Merkezimiz İstanbul olmak üzere artan iş hacmine paralel olarak  Ankara, İzmir ve  Gaziantep olmak üzere 3 ayrı şehirde Bölge Müdürlüklerimiz aracılığı ile hizmet lokasyonlarımızı arttırmanın yanı sıra, Bankamızın yaygın şube ağının da desteği ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Şeker Leasing’in Vizyon ve Misyonu nedir?

Misyonumuz; Finansal kaynaklarımızı ve deneyimimizi en efektif şekilde verimli ve karlı yatırımlara yönlendirmek, çalışanlarımızın teşviki, eğitimi ve kararlara katılımını sağlamak, pay sahiplerimize gerçek ve yeterli bilgi sunmak, müşteri talepleri doğrultusunda hizmet felsefesini sürekli geliştirmektir.

Vizyonumuz ise; Müşteri memnuniyetini prensip edinerek, etik kurallara ve uluslararsı standartlara uygun kaliteli hizmet sunmak, güven veren genç, dinamik, profesyonel ekibi ve diğer menfaat sahipleri açısından sektörde iyi bir yere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürmektir.

Leasing sisteminin işleyişi hakkında okurlarımıza bilgi verir misiniz?

Leasing temelde bir yatırım malının mülkiyetinin devir alınmaksızın, belirli bir süre için kullanım hakkını elde etmektir. Mülkiyet Finansal Kiralama Şirketinde kalacak şekilde önceden sözleşme ile belirlenmiş vade ve tutarlarda kira ödenmeleri tamamlandıktan sonra, sembolik bir bedelle malın mülkiyeti yatırımcı firmaya verilmektedir.

Yatırımcı firma yani kiracı , öncelikle kiralanacak ekipmanı belirleyerek leasing şirketine başvuruda bulunur. Bu aşamadan sonra kiracının kredi değerliliği ölçülerek işlem onayından sonra leasing şirketi ile kiracı arasında bir sözleşme imzalanır. Ekipman bedeli banka üzerinden satıcıya ödendikten sonra ekipman kiracıya teslim edilir ve kira ödemeleri banka üzerinden yapılır.

Mesela Şeker Leasing’ten neleri kiralayabiliriz?

Fikri ve sınai haklar (patent, marka v.b) dışında tüm taşınır ve taşınmazlar leasing işlemine konu edilebilir.

Leasing konusu olan mallar nelerdir?

Kara hava ve deniz ulaşım araçları, büro ekipmanları, tıbbi cihazlar, tarım makineleri, turizm ekipmanları, gayrimenkuller, iş makineleri, ve diğer makine ve ekipmanlar leasinge konu olabilirler.

 Leasing’in avantajları nelerdir?

  • Temelde orta ve uzun vadeli olan bir kredi işlemi olduğu için kullanıcılarına vade avantajı sağlar,
  • İndirimli ve taksitli KDV avantajı bulunmaktadır.
  • Ekipmanın niteliğine göre tümünün finanse edilebilmesi mümkündür.
  • Tüm satın alma işlemleri leasing şirketi aracılığı ile yapıldığından operasyonel bir kolaylık söz konusudur.
  • Şirketlerin ödeme planları nakit akışlarına göre düzenlenebildiği için ödeme esnekliği sağlanabilmektedir.
  • Sabit kira ödemeleri ile de kiracılar olası risklerden korunabileceklerdir.

Kimler Leasing yapabilir?

Tüzel kişilerin tamamı leasing yapabilir. Anonim, Limited, kollektif, şahıs şirketleri, ortak girişimler, vakıflar ve kooperatifler, serbest meslek sahipleri leasing işlemi yapabilirler.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bir karşılaştırma yapacak olursak, Türkiye’de leasing sektöründe ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Sürecin başlangıcından itibaren malın teslimine kadar geçen zaman diliminde dijitalleşme ile birlikte maliyet avantajı sağlanabilir.Bunun yanı sıra bireylerin de leasing yapabilmesi sağlanırsa müşteri adetlerinde  de gelişim sağlanabilir.

2020  yılı için Şeker Leasing’in hedefleri ve beklentileri nelerdir?

2020 yılında ağırlıklı KOBİ segmenti olmak üzere öncelikli hedefimiz müşteri sayımızı arttırmak olacak. Sektör olarak küçüldüğümüz bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında yatırımların başlaması ile birlikte daha hareketli ve büyüme odaklı bir yıla başladığımızı geçmiş yılla kıyasladığımız ilk ay verilerinden de görebiliyoruz. Biz de Şeker Leasing olarak, sektörel dağılımdan bağımsız, KOBİ’lerin yatırım finansmanlarına destek olarak işlem hacmimizi artırmak hedefini taşıyoruz.