2023 yılı örgün eğitim içinde % 15 pay hedefliyoruz

0
1011

‘’Derneğimizin gerçekleştirdiği etkinlikler resmi – özel okul ayırımı yapılmadan bütün eğitimcilerin hizmetine sunulmaktadır. Öncelik daima ülkemizdeki öğretmen ve öğrencilerimizin en kaliteli eğitimi almalarına imkân sağlamaktır.’’

 1. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin başkanısınız ve derneğin yönetiminde uzun süredir görev yapıyorsunuz. Bize kariyer hayatınız nasıl şekil aldı anlatır mısınız?

Eğitim hizmeti verme isteğiniz varsa, eğitime gönül vermiş iseniz ve bu konuda fedakârlık yapacak gücü kendinizde bulursanız bu alana yönelirsiniz. Kendimde bu potansiyeli ve gücü hissetmiş olacağım ki uzun yıllardan beri eğitim alanında zevkli ve çok değerli bir yolda ilerlemekteyiz. Tabii ki yetişip büyüdüğüm aile ortamı içinde eğitime gönül vermiş ve hizmette bulunan aile büyüklerimin de etkisini belirtmek isterim. Dernekteki yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerim de eğitim alanında hizmet veren bir okul işletmemden dolayı ortaya çıkmış süreçlerdir.

 1. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin tarihçesini sizden dinleyebilir miyiz?

Derneğimiz, özel okulların sorunlarına çözüm aramak, özel okulculuğun ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanması amacıyla özel Türk okulları tarafından, 20.04.1951 tarihinde Teşvikiye caddesi numara 152 Şişli-İstanbul adresinde “ Türk Özel Okulları Derneği ” kuruldu.

Derneğin kurucuları arasında olan, Yeni Kolej’ in kurucusu Mehmet Ali Haşmet Kırca Derneğin ilk başkanıdır. Kuruluşunda asil ve fahri üye olarak toplam 59 üyesi vardı. Bu üyelerin tamamı İstanbul’daki özel okullar olduğundan, lokal bir Dernek konumunda idi. Bugün ise ülkemizin her yöresinde eğitim faaliyeti gösteren özel okulun üyesi olduğu büyük bir STK haline gelmiştir.

Derneğin kuruluş amaçları arasında yer alan; yabancı okullara uygulanan yabancı dil öğretim programlarının özel Türk okullarında da uygulanması, yabancı okullarda uygulanan ders program ve metotlarındaki esnekliklerin kendi okullarına da sağlanması, yabancı okullar için uygulanan gelir vergisi muafiyetinin özel Türk okullarına da tanınarak bu okullar üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, özel Türk okullarının ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayacak mevzuatın düzenlenmesi, hususlarının da bulunduğu dernek tüzüğü, Dernek yönetimi tarafından o dönemin Milli Eğitim Bakanı Merhum Tevfik İleri’ye iletilmiştir. Ancak amaçların gerçekleşmesi için uzun yıllar beklenmesi gerekmiştir. Hizmetlerini inançla devam ettiren Dernek, hedefledikleri amaçlarının tamamını değilse de bir kısmını elli yıl sonra da olsa elde etmenin hazzını duymuştur.

Dernek Genel Kurullarınca belirlenen ve tavizsiz şekilde uygulanan “ Özel Okulların İlkeleri” titizlikle takip edilmiş ve bu anlayış 67 yıldır etkin şekilde devam etmektedir.

Derneğimiz;

 • International Baccalaureate Organisation (IB) (Uluslararası Bakalorya Organizasyonu),
 • European Council of International Scholls (ECİS) (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği)
 • European Council of National Association of Independent Schools (ECNASİS) (Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birliği)…gibi örgütlerin aktif üyesi olarak faaliyet göstermektedir.

Gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim, öğretim, yönetim, sosyal ve teknolojik alandaki gelişmelere ilişkin hizmet içi organizasyonları, eğitim ile ilgili yayınlar, sempozyum, panel ve konferanslarla üyesi olan ve olmayan bütün katılımcılara hizmet sunmaya devam etmektedir.

2001 yılından bu yana hiç aksatılmadan, bin kişiyi aşan katılımcı sayısıyla düzenlenen, yerli ve yabancı birçok akademisyenin sunumda bulunduğu “Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumları” genel eğitim sistemimize projektör tutmaktadır.

 1. Okullarınızın menfaatlerini korumak, özel okulculuğun önünü açmak için birçok çalışma yapıyorsunuz. Bize bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Yaptığımız çalışmalar ve gösterdiğimiz bütün gayretler öncelikle ülkemiz genel eğitimine katkıda bulunma çabasıdır. Derneğimizin gerçekleştirdiği etkinlikler resmi – özel okul ayırımı yapılmadan bütün eğitimcilerin hizmetine sunulmaktadır. Öncelik daima ülkemizdeki öğretmen ve öğrencilerimizin en kaliteli eğitimi almalarına imkân sağlamaktır. Tabii ki bir özel okul STK’sı olarak özel okulların karşılaştığı sorunların giderilmesi için Bakanlığımızın da desteği ile her çareye başvurmaktayız. Önemli mesafeler aldığımızı belirtmek isterim.

‘’Akasya Koleji, butik bir okul olarak Türk Milli Eğitimine hizmet etmeye devam etmektedir.’’

 1. Bunun dışında dedeniz Hasan Yeşil’in kurduğu Akasya Koleji’ndeki göreviniz ve kolej hakkında bilgi alabilir miyiz?

Akasya Koleji, dedem Hasan Yeşil tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Eğitim aşığı olan dedemin bir hayali idi. Dönemin Başbakanı rahmetli Turgut Özal tarafından açılışı yapılmıştır. 1995 yılının başında dedemin ve babamın rahmetli olmasından sonra ben bizzat okulun başına geçerek yaklaşık 20 sene kurucu temsilciliği ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığım aile şirketimizin, 2015 itibariyle de Akdeniz ve Mydome markalarıyla girdiğim üniversite kız yurt işletmeciliği ve dernekteki görevim nedeniyle, yeniden yapılandırmayla Akasya Koleji’nde yönetim kurulu üyesi olarak devam etmekteyim. 30 yılı aşkın süredir köklü bir eğitim veren Akasya Koleji, butik bir okul olarak başarılı bir şekilde Türk Milli Eğitimine hizmet etmeye devam etmektedir.

 1. Okul seçimi bir çocuğun geleceğini belirliyor ve bu noktada anne ve babalara çok önemli bir görev düşüyor. Bu da; Çocuğunu doğru okula göndermek… Aileler okul seçerken nelere dikkat etmeli?

Tercih yapılacak okul hakkında mutlaka yeterli araştırma yapılmalı, veliler kayıt yaptırmadan önce okulu görmeli tanımalıdır. Okulun eğitim başarısı, öğrenciye sunulacak akademik olanaklar, öğrencinin kişiliğini geliştirecek ortamın varlığı gibi alanlar belirlenmelidir. Eğitim ve öğretimin kamuoyu tarafından çoğu zaman aynı şeyler olarak algılanmasına rağmen ayrı kavramlar olduğu, esas olanın eğitim olduğunu bu nedenle “eğitimin”  öncelikli talepler içinde olması dikkate alınmalıdır.

Tabii ki öğrencinin gidiş – geliş için harcayacağı zaman, eğitim alacağı okula uyumu, velinin mali durumuna göre okul için ödenecek ücret, öğrenci ortaokul veya liseye gidecek ise önceki okulda elde ettiği başarının gideceği okuldaki eğitim ortamı için yeterli olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

 1. Veliler ve öğrencilerin içinde bulunduğu sorunlar nelerdir? Bir eğitimci olarak bu konuda neler söylemek istersiniz?

Özel okullar, hizmet verdikleri öğrencilerin ve velilerinin sorunlarını göz önünde bulundurmak durumunda olduklarının bilincindedirler. Toplumda oluşan ekonomik veya sosyal alanlarda oluşan olumlu veya olumsuz gelişmelerin, özellikle sorunların doğal olarak veliye ve öğrenciye etki etmesi kaçınılmazdır.

 1. Çoğu sektör teşvikler ile destekleniyor. Peki, yeni bir okul açmak istediğinizde sizde teşvik alabiliyor musunuz? Eğitim sektörüne teşvik veriliyor mu?

Eğitim kurumu açacaklara, Eğitim Yatırım Teşvikine ilişkin 06.05.1998 tarihinde yayınlanan Tebliğ kapsamında teşvik verilmektedir. Bu Tebliğ ile ilgili olarak 2012 ve 2014 yıllarında düzenlemeler yapıldı. Ancak prosedürler ve uygulamaya geçişlerde uzun bir süreç gerektiğinden olsa gerek pek yaygınlaştırılamadı. Özel okul velilerine beş yılda verilen eğitim- öğretim desteği ise veliler ve özel okullar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

‘’Eğitim sisteminin haksız eleştirilerle yıpratılmasını doğru bulmuyorum.’’

 1. Yurt dışına baktığımızda Türkiye’de uygulan eğitim sisteminde eksiklikler nelerdir? Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında neler söylemek istersiniz?

Her ülke kendi ulusal eğitimini en iyi noktaya taşımak ister. Her ülkenin imkân ve şartlarının farklı olduğu da bir gerçektir. Ülkemizdeki eğitim uygulamalarını yurt dışı ile karşılaştırabilmek için çok ciddi çalışmalar yapmak gerekir. Çünkü ülkemizdeki 18 milyonluk öğrenci potansiyelinin 143 ülkenin nüfusundan fazla olduğu belirtilmektedir. Eğitim sistemimizin arzulanan düzeyde olmadığı yetkili makamlar dâhil olmak üzere pek çok kişi ve kuruluş tarafından ifade edilmektedir. Ancak eğitim sistemimizin sürekli eleştirilip haksız ve yersiz olarak yıpratılması, hırpalanmasını doğru bulmuyorum. Sistemimizin gerekli düzenlemeleri tamamlayıp yakın zamanda dünyaya örnek olacağı inancımı da belirtmek isterim.

 1. 2018-2019 eğitim öğretim yılı seminerleri hakkında bilgi verir misiniz? Seminer takvimini bizimle paylaşır mısınız?

Her yıl düzenli olarak başarı ile gerçekleştirilen seminerlerimiz 2018 – 2019 öğretim yılında da devam edecektir. Aşağıda bir kısmı verilen etkinliklerimizle ilgili detaylara ve katılım şartlarına Derneğimizin www.tozok.org.tr adresinden ulaşılabilir.

TARİHİ ETKİNLİĞİN ADI
1 Aralık 2018 9. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
30 Ocak – 1 Şubat 2019 18. ANTALYA SEMPOZYUMU
Mart 2019 VI. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU
Mart 2019 21. REHBERLİK SEMPOZYUMU
27 Nisan 2019 7. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

 

 1. Son olarak gündeminizde olan ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedef ve projeleriniz nelerdir?

Yukarıda belirtilen hususlardaki çalışmalarımızı geliştirerek, yaygınlaştırarak uygulamak, ayrıca eğitim alanındaki teknolojik gelişmeleri ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizin hizmetine sunmaktır.

Hedefimiz düzenli planlama dâhilinde ve Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun şekilde açılmış özel okulların, 2023 yılında genel örgün eğitim içindeki payının % 15 olmasını sağlamaktır.

Teşekkür ederim.