Adana’ya Girişimcilik Merkezi ve Kimya Vadisi Kuruluyor…

0
681

 ‘’Bölgemizde kurulması planlanan Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile büyük yatırımlar alacak petro kimya sektörüne katkıda bulunacak bir Ar-Ge merkezinin faaliyette oluşu ile sektöre ve burada gelişecek istihdam olanaklarına katkıda bulunmak istedik.‘’

 1. Lütfi Bey, şuan hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Sizi tanıyabilir miyiz?

Öncelikle özgeçmişim hakkında kısa bilgi vereyim. 1964 Niğde Ulukışla doğumluyum.  İlk ve ortaöğretimimi Adana’da tamamladıktan sonra 1989 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun oldum.

1996 yılında ABD’de bulunan California State University at Humboldt’ta Sosyoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldım. İngiltere’de bulunan Essex University’de Sosyoloji alanında başladığım doktora çalışmamı 2007 yılında ODTÜ’de tamamladım. Sırasıyla Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Kırıkkale Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı’nda görev yaptım. Evli ve 4 çocuk babasıyım.

26 Aralık 2014 tarihinden itibaren Çukurova Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreterlik görevini yürütmekteyim.

Hayatımın nasıl bir dönemindeyim sorusu ile ilgili olarak en önemli husus, görev alanı çocukluğumun geçtiği bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak olan bir kurumda genel sekreterlik görevini yürütmekteyim. Bu sahip olduğu avantajların yanı sıra insana fazlasıyla sorumluluk ve heyecan veren bir durum.

 1. Çukurova Kalkınma Ajansı nasıl bir gelişim süreci geçirdi? Ajans hakkında bilgi alabilir miyiz?

Çukurova Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanarak pilot uygulama kapsamında 2006 yılında İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Türkiye’de kurulan ilk iki ajanstan biridir.

Ajans geride kalan 12 yıllık süre zarfında katılımcı bir anlayışla hazırladığı Bölge Planları, Araştırma ve Analiz Çalışmaları, İşbirliği ve Koordinasyon faaliyetleri ile düzenlediği Mali Destek Programları (MDP), Doğrudan Faaliyet Destekleri (DFD) ve Teknik Destek (TD) Programları sayesinde Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 Bölgesi’nin sosyo – ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır.

Aynı zamanda ilk kurulan Ajans olmasından kaynaklı deneyimi, bilgi birikimi, alanında uzman personel yapısı ve bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları ile ülke genelinde önemli bir model oluşturmakta bölgesel kalkınmada koordinatör görevi üstlenmektedir.

Merkez ofisimiz Adana’da olmakla birlikte Mersin’de ayrıca yatırım destek ofisimiz faaliyet göstermektedir. Ajansımızda Genel Sekreter de dâhil 32 uzman ve teknik personel çalışmaktadır.

Çukurova Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu Adana ve Mersin İllerinin Valileri, Büyük Şehir Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayii Odalarının Başkanlarından oluşmaktadır. Halen 15 Temmuz süreci ile birlikte mülga olan ve 100’e yakın tavsiye niteliğinde kararlar alan Kalkınma Kurulu ve mevzuattan kaynaklanan görevler ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulayan bir yürütme organı olan Genel Sekreterlikten oluşmaktadır.

Ajans katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve bölgeye ait olan bölgesel kalkınma planı, yatırım tanıtım stratejileri, sektörel ya da tematik analizleri dikkate alarak yıllık çalışma programları ve sonuç odaklı yaklaşımla program, faaliyet ve desteklerini yürütmektedir. Ajans faaliyet ve destekleri bu çerçevede ihtiyaç duyulan alt yapı projelerinden KOBİ’lerin yenilikçi projelerine, turizm projelerinden eğitim, danışmanlık ve fizibilite projelerine varan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu projelere geçtiğimiz yıl SODES projeleri, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı projeleri eklendi. Bunların Dışında KKTC ile işbirliği kapsamında proje programlarına sağladığımız teknik destekler yer almaktadır. Ayrıca, Ajansın bölge kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde ya da münferit olarak yürüttüğü faaliyetler ve organizasyonlar hep bu bölgesel planın hayata geçirilmesi yönündedir.

Daha önce Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda çalışan Kalkınma Ajansları yeniden yapılanma sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürütecektir. Bu yönde bakanlıkta Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur.

 1. Ajans destekleri ve Proje uygulama noktalarında verdiğiniz destekler hakkında bilgi verir misiniz?

Ajansımızın sağladığı destekler mali destek ve teknik destek olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Mali destekler altında faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman desteği bulunmaktadır. Faiz ve faizsiz kredi destekleri henüz uygulanmamış olup Bakanlık düzeyinde çalışmaları devam etmektedir. Doğrudan finansman desteği kapsamında proje teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği yoluyla projelere/faaliyetlere mali destek sağlanmıştır. Yeni yönetmeliğe göre doğrudan faaliyet desteği fizibilite desteği olarak değişmiştir.

Ajansımız, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve bölgenin üretim alt yapısının geliştirilmesine yönelik küçük ölçekli alt yapı projeleri dahil olmak üzere 2008 yılından bugüne kadar 23 ayrı mali destek programına 223 milyon TL kaynak tahsis etti. 717 desteklenen proje kapsamında eş finansmanla birlikte yaklaşık 392 milyon TL kaynak bölge ekonomisi için harekete geçirildi. Ayrıca 2018 yılında toplam bütçesi 24 Milyon TL olan 4 ana başlıkta ilan ettiğimiz mali destek programlarına 360 proje başvurusu aldık, bunlardan 52 proje destek almaya hak kazandı.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, yatırım bileşeni içermeyen ve bölge için aciliyet arz eden faaliyetleri desteklemekteyiz. Rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmak, tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik acil tedbirler almak, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik stratejik eylemleri gerçekleştirmek ve büyük hacimli yatırım kararlarına katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek alanlarında hazırlanan faaliyet teklifleri destek kapsamımıza girmektedir. 2012 yılından beri 5 doğrudan faaliyet desteği program kapsamında 55 proje desteklendi.

Teknik Destek Programı kapsamında, bölgedeki kurum ve kuruluşların kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri gibi konularda destek sağlanmaktadır. Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan ödeme yapılması söz konusu değildir. Talep edilen teknik destek Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanır. 2015 yılından beri teknik destek programı kapsamında 167 kuruma eğitim-danışmanlık desteği sağlandı. Yakın zamanda 2018 yılı Teknik Destek Programını ilan ettik.

Bahsetmiş olduğum desteklerin yanı sıra Ajansımız güdümlü proje desteği kapsamında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Güdümlü proje desteğini diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, Ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Bu kapsamda; Ajans, proje fikrini oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür. Güdümlü projeler ile kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. Ajansımız, sunulan güdümlü proje fikirlerini değerlendirmekte olup bölge kalkınmasına katkı sağlayacak fikirlerin olgunlaştırılması için çalışmaktadır. Ajans bu yıl program çerçevesinde 3 güdümlü projeye destek veriyor.

Ajansın bir diğer destek türü de cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında sağlanan desteklerdir. Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amacıyla yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın hedef alanları niteliğindeki kentler arasında Adana ve Mersin illeri de yer almaktadır. Ajansımız bu program kapsamında Adana ve Mersin illerimizde 4 projeye destek veriyor.

 1. ‘Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi (Kimya Vadisi) projesi, ülkemizde alanında kurulacak ilk Ar-Ge merkezidir. Girişimcilik Merkezi projesi ise Adana’nın cazibe merkezi programı kapsamında desteklenen ilk projesidir.’ İlk olma özelliği taşıyan bu projelerin amacı nedir?

Adana’da kurulması planlanan Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi (Kimya Vadisi) projesi ile üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasal maddeler girişimcilerin bilgisine sunularak, ithalatın azaltılması, piyasadaki ürün çeşidi ve üretim hacminin arttırılması hedefleniyor.  Çukurova Üniversitesi’nin yürüteceği proje  ile  kurulacak merkezde, başlangıç olarak ithal edilerek tedarik edilen 5 adet kimyasalın üretim teknolojileri belirlenecek. Bu teknolojiler yerli sanayi sektörü ile paylaşılacak ve merkezde 10 sürekli, 2 geçici istihdam sağlanacak. Bölgede yer alan firmaların bünyesinde bulunan kimya ile ilgili makine ve teçhizatların etkin ve verimli kullanımına yönelik eğitimler verilecek. Böylece kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman sayısının artırılması sağlanacaktır. Bölgenin önemli aktörlerinin ortak veya iştirakçi olarak yer aldığı bu proje ile 40 milyar dolar civarında olan ithalatımızı düşürmek, 16 milyar dolar civarındaki ihracatımızı artırmak, 2023 Vizyonu kapsamındaki 500 milyar ihracat hedefinin kimya sektöründen beklenen 50 milyarını karşılama hedefine katkıda bulunmak, bölgemizde kurulması planlanan Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile büyük yatırımlar alacak petro kimya sektörüne katkıda bulunacak bir Ar-Ge merkezinin faaliyette oluşu ile de hem sektöre hem de burada gelişecek istihdam olanaklarına katkıda bulunmak istedik.

Bütçesi 5.000.000,00 TL olan Kimya Vadisi projesinin 3,750.000,00 TL si Ajansımız tarafından karşılanmaktadır.

24 ay süresi olan projenin ortakları, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği’nden oluşmaktadır.

Mersin Üniversitesinde kurulan Genç Girişimcilik Merkezi’nden sonra Adana Girişimcilik Merkezi projesi ile yenilikçi ve yaratıcı girişimci adaylarının kent ekonomisine katma değer sağlayan iş fikirlerini olgunlaştırabileceği bir girişimcilik merkezi yaratılması, bölgesel girişimcilik ekosisteminin zenginleştirilmesi ve kentsel ekonominin gelişimine katkı sağlanması, Adana’nın ulusal girişimcilik ekosisteminde akıllı tarım, sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerde ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlerde girişimcilik üssü haline getirilmesini amaçlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Teknokent binası yanında yapımı tamamlanan “Kuluçka Merkezi” binası içerisinde oluşturulacak Girişimcilik Merkezi bünyesinde girişimcilerin ve işletmelerin mekansal ihtiyaçlarını giderebilecekleri ofis ve ortak çalışma alanları, etkinlik ve toplantı alanlarının yanı sıra Motion Capture Studio, Digital Fablab ve MakerSpace gibi teknolojik alt yapıların kurulması ve girişimcilerin kullanımına açılması amaçlanmaktadır.

Adana’da yer alan girişimcilerin iş fikirlerini geliştirme sürecinde  film, animasyon, grafik, oyun ile akıllı tarım, sağlık, sanayi, enerji gibi sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı ve inovatif çözümlerin üretilebileceği ortak çalışma ortamlarının oluşturulacak. Bu kapsamda 450 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek. 225 kişinin ön kuluçka programından faydalanması sağlanacak. 225 kişinin maker space eğitiminden faydalanması temin edilecektir. İlk 5 yıl içerisinde, merkezden faydalanan paydaşlarca 25 yeni işletme kurulacaktır.

Bu proje ile de Dünya Girişimcilik Endekslerinde örneğin GEM (Global Entrepreneurship Monitor) endeksinde 64 ülke arasında 14, GED (Global Entrepreneurship and Development) endeksinde 138 ülke arasında 36. Sırada yer alan ülkemizin potansiyelin altındaki bu performansımızı yükseltmeyi, daha önceleri KOBİ geliştirme programının bir parçası olan politikalar yerine girişimciliği yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim yoluyla rekabetçiliğimizin artırılması politikasının bir parçası haline getirmeyi ve daha bütüncül yaklaşımlar geliştirerek eko-sistemin eksik parçalarını tamamlayarak birbirini tamamlayan proje ve faaliyetler ile yenilikçiliğe dayalı girişimciliği geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle medya, film, video, animasyon ve bilişim sektöründe örnek girişimcilik ortamının sunulacağı bu projenin üniversite, lise ve dahası örgün ve yaygın eğitim sistemlerinin dışında kalan gençlere de fırsatlar sunacağını ümit ediyoruz.

Bütçesi 3.500.000,00 TL olan projeye Ajansımız %100 destek sağlıyor. 18 ay süresi olan projenin ortakları,  Ticaret Odası,  Sanayi Odası, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Seyhan Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü ve KOSGEB İl Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

 1. Ajansınız ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımın yapılması noktalarında ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor?

Ajansımız, bölgenin potansiyel yatırım alanlarının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı için, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlıyor. Bu kapsamda son dönemlerde İstanbul, İzmir, Berlin, Moskova, Dubai ve Lübnan’da fuarlarına katılım sağladık.

Fuarlara ek olarak, uluslararası ödüller alan Çukurova tanıtım filmleri, iki defa düzenlenen “Çukurova’nın Renkleri Fotoğraf Yarışması” ile bölgenin tanıtımına katkılar sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez Çukurova’yı temsil edecek, turistlerde ilgi uyandıracak hediyelik eşyalar üretmek, genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla “Çukurova Hediyelik Eşya ve Tasarım Yarışması” düzenledik.

Bölgenin yatırım ortamının tanıtımına ve ticari işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik geçtiğimiz yıl bölgemizde ‘Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri Ticari İşbirliği Programı”, “Türk-Yemen Forumu” ve Türk- Arap Ekonomi Zirvesi” gibi etkinlikler düzenleyerek, Adana ve Mersinli iş insanları ile yabancı yatırımcıların bir araya gelmesini sağladık.

Ayrıca, Adana lezzetlerinin Türkiye ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak ve Adana turizmini geliştirmek için Adana Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Adana Lezzet Festivali’nde ve bu yıl Mersin’de yeniden canlanan ve Mersin Valimizin himayelerinde yürütülen Narenciye Festivali çalışmalarında önemli roller alarak bölgemizde Gastronomi ve Festival Turizminin gelişmesine katkıda ulunuyoruz.

 1. Şuanda uluslararası kalkınma noktasında nasıl projeler değer görüyor ve ne tür projelere ihtiyaç var?

Kuşkusuz kalkınma çok geniş ve çok boyutlu bir kavram, bir yandan ekonomiyi canlandıracak bir yandan da sosyal yaşamı çevresiyle, fiziksel yaşam koşullarıyla, sosyo kültürel iklimiyle yaşanabilir kılabilmek gerekiyor. Ekonomik alanda bölgelerin rekabet edebilirliğini artırmak için teknolojisi ile, tasarımı ile, kalite standartları ile katma değeri yüksek Ar-Ge’ye dayalı, sürdürülebilirliği gözeten ürünleri geliştirecek, girişimciliği, nitelikli insan gücünü, bölgeler arası işbirliğini geliştiren, uluslararasılaşmayı hızlandıran ve etkin kılan projelere ihtiyaç var.  Sosyal alanda ise toplumun tüm kesimlerini içine alan kapsayıcı, kalkınmanın tüm boyutlarını gözeten bütüncül, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamın tüm olanaklarından toplumun tüm bireylerini onurlu bir insan yaşamı için hak sahibi gören insani yaklaşımlar gösterebilmeliyiz. Bu tür projeler için konusuna ve ilgiliğine bağlı olarak alt yapıdaki eksikliklerden tutun da, eğitim ve farkındalık sağlama, işbirliği ve network oluşturmaya kadar her tür projeye ihtiyaç duyulmaktadır.

 1. Seçim sonrası birçok alanda düzelme yaşanması bekleniyordu, Ajans olarak çalışmalarınız bu süreçte nasıl etkilendi?

Ülkemiz, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile tanışmış bulunuyor. “Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal devlet ve lider ülke” anlayışıyla oluşturulan yeni sistemle Türkiye’nin, Cumhuriyetin 100. yılında küresel güç olma yolunda yeniden emin adımlarla yürümesi hedefleniyor. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyacak kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında oluşturulan sistem, Türkiye’nin bilimde atılım ve toplumda refahla lider ülke olma hedefine ulaşmasını amaçlıyor.

Yeni yönetim modeli; yalın, makamların azaldığı, yeniliklere hızlı adapte olan, insan kaynağının gelişmesine imkan sağlayan, dijital dönüşümü gerçekleştiren, karar alma süreçlerini hızlandıran, küresel rekabet gücünü yükselten, ortak aklı kurumsallaştıran, yetki ve sorumlulukları net bir yapı ortaya koyuyor. Bu yeni süreçte, doğal olarak kalkınma ajansları da yeni bir vizyon ve perspektifle yürütmekte olduğu faaliyetleri tekrar değerlendirerek, artan bir ivmeyle çalışmalarını nasıl daha iyiye götürebilir, ulusal politikalarla bütüncül nasıl bölgesel çalışmalar gerçekleştirebilir, onun arayışında olacaktır. Bizler şimdiden 2019 yılı için öncelikli olarak ele alacağımız konular üzerinde hazırlık çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Bölgesel hedeflerimiz hiç kuşkusuz daha fazla katma değer ve rekabet gücü, daha fazla ihracat, daha fazla dijital dönüşüm ve teknoloji tabanlı üretim ve daha gelişmiş bir inovasyon ve girişimcilik eko sistemi olacaktır.

Yeni model ile birlikte gerçekleşen bakanlıkların birleştirilerek sayılarının azaltılması kapsamında kalkınma ajanslarının koordinasyonundan sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında kurulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yapılanmasının önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenmektedir. Bu çerçevede Genel Müdürlük koordinasyonunda ajanslar da katılımcı bir yaklaşımla yeni dönem faaliyetlerinin yönünü çizebilecektir.

‘’Akdeniz hinterlandının ötesine de uzanabilip ticaret, ortak yatırım ve işbirliği alanlarını geliştirebilmek istiyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.’’

 1. Ülke olarak son yıllarda zor süreçlerden geçiyoruz. Güneydoğu sınırında yaşanan olaylar bölge ticaretini olumsuz etkiledi. Peki, şuanda toparlanma süreci nasıl geçiyor?

Kuzey Irak ve Suriye’nin içinde bulunduğu istikrarsızlık ortamı, bir süreden beri hem Güneydoğu Anadolu bölgesini, hem de bölgemizi olumsuz etkilemektedir. Suriye, Irak ve bölge ülkeleriyle geçmişe dayanan güçlü ticari bağları olan bir bölge olarak Afrin Zeytindalı Harekatı sonrasında kısmen de olsa normalleşme yönünde adımlar atılmaya başlandı. Hükümetimizin önümüzdeki, dönem uygulayacağı politikalarla bölgede huzurun tam manasıyla sağlanmasıyla bölge ülkeleriyle ticaret ve turizm alanında önemli işbirliklerinin gelişeceğini tahmin ediyoruz. Halihazırda da Adana ve Mersin’deki ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği içerisinde bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Bir yandan Adana ile Beyrut arasında turizm ve ticaret köprüsü kurulması yolunda adımlar atarken, diğer yandan Mersin’de düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Arap İş Forumu ile yaş meyve ve sebze olmak üzere farklı sektörlerde ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu adımların, toparlanma sürecinde ilişkilerin sürekli kılınması adına önemli katkılar sağladığına inanıyoruz. Bölge olarak zaten geçmişten gelen güçlü ilişkilerimizi geliştirmek ve Akdeniz hinterlandının ötesine de uzanabilip ticaret, ortak yatırım ve işbirliği alanlarını geliştirebilmek istiyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

 1. Doların son zamanlardaki hızlı yükselişi hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyiz?

Aslında son dönemde dünyada küresel olarak önemli şeyler oluyor. Son dönemde gelişen ticaret savaşları ile dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD dolarına karşı gücünü yitirdiği görülüyor. Buradan hareketle, dünya ölçeğinde konjonktürel bir dalgalanmanın olduğu söylenebilir. Maalesef bu noktada ülkemiz haksız tasarruflar ile yıpratılmak istenmektedir.

İç faktörlerin burada minimal düzeyde kaldığını görüyoruz. Zira ekonomi alanındaki tüm göstergelerin aslında normal seyrinde olduğu görünüyor. Hükümetimiz tarafından alınacak ilave tedbirlerle kısa zamanda bu dalgalanmanın sona ereceğine inanıyoruz. Biz bu dönemde hem kurumlar olarak hem de bireyler olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız.

 1. Adana ve Çukurova bölgesi hangi alanlarda eleman sorunu yaşıyor. Bu sorunun çözümü ve Çukurova’nın kalkınması noktasında tavsiyeleriniz var mı?

Çukurova’da sanayinin pek çok alanında ara eleman ve kalifiye eleman sorunu yaşandığı sıklıkla dile getirilmektedir.  Nitelikli eleman sorunu esasen iş dünyasının sürekli gündeminde olan bir problemdir. Burada temel konu, iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesidir. Bu çerçevede, kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek mesleki eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Kalkınma ajanslarının da destek olabileceği, oda ve borsalar ile İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilebilir. Bu kapsamda farklı bölgelerde uygulamalar da halihazırda başlamış bulunmaktadır. Burada kritik nokta, dijital dönüşümle birlikte meslek alanlarında da hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Düzenlenmekte olan bu mesleki eğitim programlarında bu perspektifin de dikkate alınmasında fayda bulunmaktadır. Hem sektörlerin hem de bu sektörlerde çalışacak insan kaynağının dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için belirli bir strateji çerçevesinde uygulanacak kapsamlı ve sonuç odaklı programlara ihtiyaç bulunmaktadır.

 1. Son olarak gündeminizde olan ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedef ve projeleriniz nelerdir?

Kalkınma Ajanslarının yapıları gereği ilgilendiği alanlar çok boyutluluk içermektedir. Kısıtlı kaynaklarla bölgelerin sorunlarına çözümler üretebilmek gerekmektedir. Bu da beraberinde odaklanma zorluğu getirmektedir. Ancak somut, ölçülebilir ve hesap verebilir yaklaşımların geliştirilmesi de gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı daha kapsamlı ve daha rafine hale getireceğiz.

Devam eden “Akıllı Uzmanlaşma için Bölgesel Araştırma ve İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı” çalışmamızla kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması yoluyla mevcut potansiyel, bölgesel ve sektörel avantajlar da kullanılarak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin Çukurova bölgesinde geliştirilmesi ve üretimde katma değerin artırılması hedeflenmektedir. Halihazırda mevcut durum analizlerini tamamlamış olduğumuz çalışma kapsamında Ekosistem Analizi ile Değer Zinciri Analizlerinin tamamlanması sonrasında Strateji ve Eylem Planı oluşturulacaktır.

yandan, “Çukurova Bölgesi Destinasyon Yönetim Stratejisi Geliştirme Çalışması” ile turizm potansiyeli yüksek olan bölgedeki öncelikli turizm türlerinin ve rotalarının tespiti, bu rotalarda turizmin gelişmesi için ihtiyaç duyulan yatırımların saptanması, hedef pazarların belirlenmesi ve yapılacak faaliyetlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, öncelikli turizm türlerinin saptanması ve rotaların belirlenmesi için alan gezilerine başlanmış olup, çalışmanın 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Adana Valiliği himayesinde Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve 10 kamu kurumunun işbirliğinde Güney Adana Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmak üzere yürütülen “Güney Adana Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı” ve Mersin Valiliği himayesinde Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, 18 kurumun görev ve sorumluluk aldığı, Akdeniz ilçesi başta olmak üzere Mersin ilinin sosyal uyum ve toplumsal bütünleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan “Mersin Akdeniz İlçesi Sosyal Bütünleşme Strateji ve Eylem Planı” çalışmaları, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal kalkınma alanı projelerimiz arasındadır.

Bunların dışında ajans destek programlarından 24 milyon bütçeli mali destek program sonuçlarını ilan ettik, sözleşmelerin imzalanmasından sonra üretim, turizm ve sosyal alt yapı alanları ile KOBİ projelerinden oluşan 52 proje uygulanmaya başlayacak, iki Güdümlü dört  de Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında projelerin bir kısmı bitti bir kısmı da uygulanma aşamasında. Teknik Destek Programı ile eğitim ve danışmanlık projelerine, Fizibilite Desteği Programı kapsamında fizibilite projelerine katkı sağlayacağız. Ayrıca SODES projeleri ve Güdümlü SODES programlarının yürütülmesi için ve 2018 Cazibe Merkezleri Destekleme Programı projeleri için hazırlıklar yapıyoruz. Bunlara ek olarak yeni güdümlü proje fikirleri geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ek olarak KKTC yeni dönem program hazırlıklarına başlıyoruz. Bunlara ilaveten İPA II kapsamında revize ettiğimiz ve bölgenin nitelikli insan gücünü Mesleki Yeterlilikler Çerçevesine uygun bir şekilde sunma çalışmalarımız devam etmektedir. Yaklaşık 5 milyon Euro bütçeli proje ile bölgenin mesleki eğitimine çok önemli katkılarda bulunabileceğiz.