BP, 23. Dünya Enerji Kongresi’ne en üst düzeydeki iki yöneticisi BP Grup CEO’su Bob Dudley ve BP Downstream CEO’su Tufan Erginbilgiç ile katıldı

0
670

BP, 23. Dünya Enerji Kongresi’ne en üst düzeydeki iki yöneticisi BP Grup CEO’su Bob Dudley ve BP Downstream CEO’su Tufan Erginbilgiç ile katıldı

Bob Dudley, “Doğal gaz projeleri Türkiye’nin enerji koridoru konumunu güçlendiriyor”

Dünya Enerji Konseyi tarafından 09-13 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi’ne katılan BP’nin en üst düzeydeki iki global yöneticisi,BP Grup CEO’su Bob Dudley ve BP Downstream CEO’su Tufan Erginbilgiç, Kongre’de enerji sektöründe geleceğe ışık tutan iki ayrı konuşma yaptılar.

11 Ekim’deki “Yeni İş Fırsatları” başlıklı oturumda konuşmacı olan Grup CEO’su Bob Dudley, Türkiye’nin yüzyıllardır doğu ile batının buluşma noktası olduğunu, enerji söz konusu olduğunda ise bu konumunun daha da güçlendiğini belirterek Türkiye’nin enerji sektöründeki stratejik konumun altını çizdi.

BP’nin küresel yönetiminde en üst düzeydeki ikinci yöneticisi olan BP Downstream CEO’su Tufan Erginbilgiç ise “Inovasyon İklimi – İleri Teknoloji Seçenekleri ve Inovasyon Öncelikleri” Paneline katılarak, önümüzdeki yıllarda büyüen enerji talebini karşılarken emisyonu düşürmek için üç konunun eşzamanlı olarak yönetilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuları, “enerjinin çok daha verimli kullanımı, enerjiyi daha düşük karbonlu enerji kaynaklarından karşılamak ve son olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak” olarak sıraladı.

Bob Dudley; “TANAP Türkiye’nin stratejik önemini daha da artıracak”

BP Grup CEO’su Bob Dudley konuşmasında, enerji sektörünün gündeminde, rekabet, karbon emisyonunun azaltılması ve buna bağlı olarak yapılması gereken seçimler, alınması gereken kararlar olduğunu belirterek sektörde inovasyonun ve dijital teknoloji devriminin katkısına değindi.

BP’nin son dönemdeki önemli yatırım kararlarının doğal gaz projeleri olduğunu belirten Dudley, “yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının da diğer tüm yakıtlardan daha hızlı artıyor ve bu enerji karışımı için son derece önemli. Ancak yenilenebilir enerji ne kadar hızlı büyürse büyüsün 2035 yılında enerji karışımında yüzde 15’ten daha yüksek bir pay alamayacak. Oysa, bir yandan gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyacını karşılarken biryandan da karbon emisyonunun azaltmasına katkıda bulunan doğal gazı çok daha kolayca kömürün yerine kullanabiliyoruz” dedi.

Bu noktada Türkiye’nin stratejik önemini hatırlatan Dudley şöyle konuştu: “Etrafı kuzeyde, güneyde ve doğuda doğal gaz kaynaklarıyla ve batısında da dünyanın en büyük enerji pazarı Avrupa ile çevrili olan Türkiye çok önemli bir konumda yer alıyor. BP olarak Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’daki tüketicilere 16 milyar metreküp gaz taşıyacak olan TANAP projesinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu proje Türkiye’nin gaz ve petrol için enerji koridoru olarak stratejik önemini daha da artıracak.”

Tufan Erginbilgiç; ”Önümüzdeki dönemde enerjide 5 başlık var”

23. Dünya Enerji Kongresi’nde yaptığı konuşmada, dünyada enerji talebinin büyümeye devam ettiğini belirten BP Downstream CEO’su Tufan Erginbilgiç şunları söyledi: “ Bu büyüme, özellikle iklim ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirecek. İklim değişikliği hem şirketler hem de devletler için yönetilmesi gereken zorlu bir mücadele. Önümüzde dönemde bu konuda yapılası gereken seçimleri 5 ana başlıkta toplayabiliriz. Bu başlıkların ilki, Paris Anlaşması kapsamındaki politikaların benimsenmesi ve uygulanması. BP olarak bu kapsamda iyi tasarlanmış bir karbon fiyatlaması sisteminin sera gazı emisyonlarını azaltmak konusunda ekonomik olarak verimli ve efektif bir politika olacağına inanıyoruz.”

Erginbilgiç iklim değişikliği konusundaki çalışmalarda ikinci konunun, kömür yerine yarı yarıya daha az karbon emisyonu yayan doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak, üçüncü başlığın ise enerjinin verimli kullanımını sağlamak olduğunu belirtti ve şöyle konuştu; “Uluslararası Enerji Ajansı’nın araştırmalarına göre 2050 yılına kadar dünyanın 2°C hedefine uygun olarak emisyonda gerçekleşmesi gereken düşüşün yüzde 40’ı enerjinin verimli kullanımından sağlanabilir. Enerjinin verimli kullanımı, BP’nin hem operasyonlarında hem de geliştirdiği yeni ürünlerinde inovatif olduğu ve çok önem verdiği bir alan. Örneğin 2014 yılında Türkiye’de satışa sunulan Ultimate Eurodiesel ürünümüzle, olağan yakıtlara oranla depo başına 42 km daha uzun yol gitmek mümkün” dedi.

Önümüzdeki dönemin dördüncü başlığı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın yaygınlaştırılması ve son başlığın ise olarak da AR-GE olduğunu kaydeden Erginbilgiç, “ BP olarak iklim değişikliğinin bilimsel tarafını ve iklim politikalarını daha iyi anlayabilmek için Princeton ve Harvard gibi üniversitelerde yapılan araştırmaları fonluyoruz. Petrol ve Gaz İklim Girişimi (OGCI) ile sektörümüzdeki diğer petrol ve gaz firmaları ile birlikte çalışarak, iklim ile ilgili konularda yapılan pratik ve efektif uygulamaları destekliyoruz” dedi.

BP Türkiye Hakkında

104 yıldır akaryakıt dağıtım, pazarlama, rafinaj alanındaki girişimleri ile Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunan BP Türkiye, ülkemizde 650’ün üzerindeakaryakıt istasyonuyla müşterilerine hizmet vermektedir.

BP, Azeri petrollerini, Ceyhan Terminali’nden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’nın yüzde 30,1 ortağı ve ana işletmecisidir. Ayrıca, yüzde 25 ortağı ve ana işletmecisi olduğu Şah Deniz 2. Faz sahasından yılda 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden transit geçerek Avrupa pazarlarına ulaşması çalışmalarını da sürdürmektedir. Ana hedefleri, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek, ürün çeşitliliğini sağlamak ve bunların neticesinde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti yaratmak olan BP Türkiye, bu hedefleri, “insana ve çevreye zarar vermeden” gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

BP, tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarına devam etmektedir. BP için bir hayat tarzı olan SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) prensipleri kapsamında, istasyonlardaki altyapı koşullarını iyileştirmek, yol güvenliğini artırıcı programları uygulamaya devam ederek çalışanlarına, bayilerine ve müşterilerine emniyetli ve güvenli ortamlar yaratmak, BP Türkiye’nin önceliğidir.

BP Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi sponsorudur.