CHEP sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor

0
685

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı sürdürülebilir iş modeli ile daha yaşanılabilir yarınlar için çalışan tedarik zinciri devi CHEP, karlılığı artırırken gezegene verilen zararı da azaltıyor. CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları hem ahşap tüketimlerini hem CO2 emisyonlarını azaltarak dünyaya katkı sağlıyor. 2009 yılından beri CHEP’in iş modeli sayesinde Türkiye’de 2 bin 484 ton atık oluşumu engellendi, 25 bin 365 adet ağaç kurtarıldı ve karbon emisyonu 30 bin 492 ton azaldı.

İklim değişikliği, enerji kıtlığı ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi, gezegenimizin limitlerini her geçen gün zorlayarak döngüsel bir ekonomiye geçişi kaçınılmaz kılıyor. CHEP de, iş modelinin özünde benimsediği bu yaklaşımla tüm değer zinciri boyunca sıfır orman tahribatı, sıfır karbon emisyonu ve sıfır atık hedefleri için her gün azimle çalışıyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli sayesinde paydaşlarının tedarik zincirlerini de sürdürülebilir kılacak yenilikçi çözümler sunuyor.

 

CHEP, orman tahribatına karşı mücadele ediyor

CHEP, ekipmanlarının üretiminde kullanılan kerestelerin tamamına yakınını, uzun denetimler sonucu verilen ve dünyanın en saygın orman sertifikasyon sistemleri olarak kabul edilen Orman Sertifikasyonu Destekleme Programı (PEFC) ve Orman Koruma Konseyi (FSC) sertifikalarının her ikisine de sahip olan ormanlardan temin ediyor. Böylelikle CHEP, ürettiği yeni paletler için doğal kaynakların plansız bir şekilde harcanmasını önlüyor. CHEP’in sürdürülebilir iş modelinin bir parçası olarak, paletlerin düzenli olarak incelenip onarılması onları daha uzun ömürlü yapıyor ve bu sayede yeni palet üretme ihtiyacı ve doğal kaynak tüketimi de azalmış oluyor. 2009 yılından beri CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde Türkiye’de 25 bin 365 adet ağaç kurtarıldı.

 

Hedef, karbon ayak izini maksimum ölçüde azaltmak

Karbon pozitif bir şirket olma misyonuyla hareket eden CHEP, dünya çapında 850 bölgedeki servis merkezi ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji programlarına sürekli yatırım yapıyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelini, her geçen gün yenilikçi uygulamalarla geliştirerek iş ortaklarının tedarik zincirlerini de daha sürdürülebilir kılıyor. 2012 yılında Londra merkezli önde gelen bir karbon kredileri tedarikçisi olan Natural Capital Partners ile ortaklık kurarak dünyanın ilk “karbonsuz palet”leri olan çeyrek paletlerini hizmete sunan CHEP, bu paletleri sayesinde hâlihazırda azaltılmış olan CO2 emisyonlarını yeniden ağaçlandırma projeleri ile de tamamen dengeliyor. Yapılan yaşam döngüsü analizlerine göre; 2009 yılından beri CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde Türkiye’de karbon salınımında 30 bin 492 ton azalma sağlandı.

 

CHEP’te hiçbir şey çöp olmaz

CHEP’in paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelinin bir parçası olarak ekipmanların kullanım sonrası toplanıp, bakım ve onarımdan geçirilerek kalitelerinin yüksek tutulması, ömürlerinin uzatılması ve bu sayede de yeni ekipman üretme ihtiyacının azaltılması yer alıyor. CHEP’te ahşap atıkların hiçbir şekilde çöpe atılmasına izin verilmiyor. Kereste fabrikalarından ve bakım merkezlerinden gelen atık ahşap parçalar kompozit bloklara dönüştürülerek palet onarımında kullanılıyor. Onarılamaz durumda olan ekipmanların tamamı ise yüzde 100 geri dönüştürülüyor. Böylelikle de doğal kaynak tüketimi azalmış oluyor. CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde 2009 yılından bugüne kadar Türkiye’de 2 bin 484 ton atık oluşumu engellendi.

 

Analiz Değerleri Hakkında

Bulgular; CHEP Euro paletin (1200×800 mm), CHEP endüstriyel paletin (1200×1000 mm) ve CHEP yarım paletin (600×800 mm) beyaz palet eşdeğerleri; 100.000 sefer yapılan Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)’ne dayalı olarak elde edilmiştir. Yaşam Döngüsü Analizi, lider konumda bir çevre danışmanı olan Brüksel merkezli Intertek-RDC Environment tarafından gerçekleştirilmiş, ardından bağımsız emsal değerlendirmesine tabi tutulmuş ve ISO 14044 onayı almıştır.