Kendilerine de gülebilen liderler daha başarılı

0
561

Kültürlerarası iletişimdeki başarı yönetimdeki başarıyı tetikliyor

Uluslararası işe alım ve danışmanlık firması PageGroup çatısı altında yer alan, üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme hizmeti sunan Page Executive, farklı ülkelerde iyi liderliğin profilini inceledi. Şirket 2016 yılında iş dünyasını etkisi altına alan global yönetici trendlerini mercek altına aldı.

Bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki; Liderlerin günümüz iş dünyasında başarısına katkı sağlayan temel kurallardan biri; uluslararası ticarette başarılı olmak için, kültürler arası iletişimde iyi olmak. Modern dünya, dijitalleşmeyle küçülürken pek çok farklı kültürün bir arada çalıştığı şirketler de artıyor. Farklı geleneklerden gelenlerle bir arada çalışan liderler yönetim tarzlarında esneklikleri oranında başarılarını sürekli hale getiriyorlar.

Türkiye’de profesyonel yöneticilikte mesafeli bir yetki hakim

Otoriteye gösterilen saygının derecesi, kültürlerle doğru orantılı. Yetiştirilme tarzı ve sosyal yapı profesyonel hayatta çalışanların iş tarzını da belirliyor. Özellikle Türkiye ve Doğu Asya ülkelerinde benzer kültürel değerler nedeniyle yetki mesafesinin fazla olduğu göze çarpıyor. Otoriteye saygının nispeten yüksek olduğu bir kültürden gelen bir yöneticinin, kendisini elemanlardan biri gibi gören bir ekibe liderlik edebilmesi esneklik gerektiriyor.

Michael Page’in farklı ülkelerde iyi liderliğin profilini inceleyen araştırması, organizasyonların daha az yetkiye sahip üyelerinin otorite figürüne daha mesafeli durduğunu ortaya koyuyor.

Çok kültürlü dünyada başarılı bir liderin özellikleri

Araştırmaya göre; günümüzün küresel iş ortamında yetki mesafesini de çok iyi dengelemek gerekiyor. Lider çalışanlarla ne çok yakın ne çok uzak mesafede olmamalı, ortasını bulabilmeli. Yöneticiler, kültürel ölçeğin durumuna göre çalışanlarla mesafe çizgisini ayarlayabilmeli. Kendilerini bu yönde geliştirebildikleri ölçüde liderler, çalışanlarıyla takım olabilme ruhunu yakalayabiliyorlar. Çalıştıkları toplumdaki başarılı yerel liderleri gözlemleyerek de bu özelliklerini geliştirilebilen yöneticiler var. Yönetim tarzını açıklıkla çalışanlarına anlatabilmek de iletişimi güçlendirebilmenin başka bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Bir diğer özellik ise; gerektiğinde kendine gülebilmeyi öğrenmek. Kendine gülebilme özelliği lider için esnek yönetimin rahatlatıcı bir enstrümanı olabiliyor.