Mutlu çalışanların mutlu müşteriler getirdiğini biliyoruz

0
694

Güneş Sigorta’dan ve müşterilerine sunduğu hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Güneş Sigorta, 1957 yılından bu yana sektörün lider şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.Bugün 10 bölge müdürlüğümüz, 6 finansal bölge müdürlüğümüz ve 1700’e yakın acentemizle Türkiye’nin dört bir yanında sigortalılarımıza hizmet veriyoruz.

Sigortalılarımıza yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, hukuksal koruma, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi ana sigorta branşlarının yanı sıra; ferdi kazadan kâr kaybına ve yeşil karta kadar birçok sigorta türü ile yaşamın her alanında güvence sağlıyoruz. Ayrıca; ticari ve endüstriyel risk sigortaları ve uçak, helikopter, gemi, kara nakil araçları, ağır sanayi, filo sigortaları dallarında da iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz.

Küresel çapta büyümenin yavaşladığı ve aşağı yönlü risklerin varlığını sürdürdüğü bir dönemde genel olarak dünyada sigortacılık sektörünün durumu için neler söyleyebilirsiniz?

2014, ülkeler arasında gözlemlenen farklılıklara rağmen, genel olarak dünyadaki ekonomik toparlanmanın beklentilerin gerisinde kaldığı bir yıl oldu. Bu ekonomik iklimde faizlerin rekor düşük seviyelere gerilemesi, 2014 yılında sigorta şirketlerinin yatırım gelirlerinde düşüşlere yol açtı. Diğer yandan küresel ekonomideki az da olsa büyüme, sigortacılık sektörünün prim gelirlerini artırmasına olanak tanıdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de sigortacılık sektörünün, gerek hayat ve gerekse hayat dışı branşlarda itici gücünü gelişen ekonomilerden alacağı açık. Bu nedenle, Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerin, uluslararası oyuncular için cazibesini koruması bekliyoruz.

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler sigortacılık sektörünün gelişimine de pozitif katkılar sağladı. Bu gelişim süreci ve son yıllarda Türkiye’de ve dünyada yaşanan durgunluk ve belirsizlik dönemi ışığında, Türkiye’de sektörün içinde bulunduğu durum hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sigortacılık sektörü, son 10 yıl içerisinde önemli bir yol kat etti ve kendisini küresel sistemin bir parçası olarak konumlandırdı. Bunda hükümetin aldığı önlemlerin, çizilen yasal çerçevelerin ve kitle iletişim araçlarının artmasının etkileri mevcut. Sektörümüzün dünyada hak ettiği noktaya geldiğini söyleyebilirim. Elbette alınacak yol halen var ancak sektörümüzün artık daha yönetilebilir olduğunu düşünüyorum.

Sektörümüz eskisine göre artık çok daha şeffaf ve dengeli bir bilançoya sahip. Bu da sigortalıların oldukça güvenli bir hizmet alabilmesini sağlıyor. Herkese güven veren, ekonomideki fonksiyonunu güvenle yerine getiren bir sektör olarak son 10 yılın en başarılı sektörleri arasında yer alıyor.

Diğer taraftan sektörümüz, her geçen yıl ekonomimizin üzerinde büyüme rakamlarına ulaşıyor. Bunda penetrasyonun düşük olmasının etkileri de mevcut. Bu nedenle; bundan sonra artık büyümeyi katma değerli, kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı ürünlerle sağlamak durumunda. Gelinen noktada ise bunu başarabilecek güce ve kaynağa sahip.

Türkiye’de sigortacılığın yapısal sorunları nelerdir?

Sigorta sektörünün hedeflerine ulaşabilmesi için önünde yer alan en önemli engelin fiyata dayalı rekabet olduğunu söyleyebilirim. Türk sigorta sektörü penetrasyon düşüklüğü, genç nüfusun yarattığı cazibe ve elde ettiği hızlı büyüme ile dünyada her zaman ilgi odağı durumunda. Yabancı yatırımların son 5 yıl içindeki artışı bunun en önemli göstergesi. Ancak bu durum bir taraftan da sektör üzerindeki büyüme baskısını artırıyor. Pazarın yatırımları karşılayacak kadar hızlı büyümemesi, fiyata dayalı rekabeti getiriyor. Şirketlerin kârlılıkları etkileniyor, yatırım yapılması gereken alanlar için kaynakları bulmak zorlaşıyor. Aslında bu bir paradoks ancak sektör büyüme potansiyelini, kendi dinamikleri nedeni ile, yoğun rekabet ve onun getirdiği fiyata dayalı rekabet sonucunda olumsuz şekilde etkiliyor.

Diğer taraftan kronikleşen bir kârsızlık sorunu mevcut. Bunun suistimaller, tek branşa odaklanma gibi birçok nedeni var.

Müşterilerle ilişkilerinizde dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Onların güvenlerini kazanmak ve sizden memnun kalmalarını sağlamak için neler yapıyorsunuz?

İletişime açık yapımız ile gerçekleştirdiğimiz eğitim ve etkinliklerin mutlu çalışanlar ve mutlu bir satış kanalı oluşturduğuna inanıyoruz. Mutlu çalışan ve satış kanalının ise mutlu müşteriler getirdiğini biliyoruz. Bu doğrultuda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Diğer taraftan sigortalılarımız ile şeffaf bir iletişim kurmaya, onları her konuda doğru bilgilendirmeye büyük önem veriyoruz.

Sektörün lider kuruluşlarından biri olan Güneş Sigorta’yı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Bugün artık toplumun ihtiyaçları ve eğilimleri her an değişiyor. Bu nedenle geleceği ve eğilimleri doğru okumak son derece önemli. Sosyal hayatın ve ekonominin değişmesi, teknolojinin gelişimi ve globalleşme ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçları iyi analiz ederek çalışmalarımıza yön vermeliyiz. Yalnızca sigorta satmayı odak noktasına koyan değil, insanların ve kurumların sigorta ihtiyaçlarını ortaya çıkaran ve bunları eksiksiz karşılayan, kusursuz hizmet verebilen bir şirket olmak için tüm azmimizle çalışıyoruz. Bu noktada ana hissedarımız VakıfBank’tan aldığımız güç de büyük önem taşıyor ve bizi destekliyor. VakıfBank ve Güneş Sigorta’nın uzman ekiplerinin yarattığı sinerji ile oldukça başarılı ortak projeler gerçekleştiriyor, işbirliğimiz ışığında verimli çalışmalara imza atıyoruz.

Son olarak gündeminizde olan yeni projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

2015’te sigortalılarımıza yeni ürün, yeni hizmetler ve yeni süreçlerle dolu bir yıl sunacağız. Çok kısa bir süre önce sağlık sigortalarında yeni bir ürün ekledik ürün gamımıza. Sigortanın, özellikle de sağlık sigortasının herkesin ulaşabileceği bir ürün olmasını arzu ederek geliştirdiğimiz İksir Sağlık Sigortasıile geniş kapsamlı teminatları günde 80 kuruştan başlayan fiyatlarla sunuyoruz. Bu ürünümüzle ekonomik nedenlerle sigorta sahibi olamayan bir kesime de ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yatarak tedavi teminatlarını kapsayan bu ürünümüzle amacımız sigortalılarımızın bütçelerini sarsmadan sağlıklarını koruma altına almak.

Bu seneki hedeflerimiz arasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanına girmek de var. Bu alanda sunulan örnekleri biliyoruz. Biz bu örneklerin üzerine fazlasını koyup bireylerin isteyerek tercih edeceği bir ürünü ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Yabancılara yapılan sağlık sigortasında iddialı bir şirketiz. 2014 senesinde çok ciddi bir üretim yaptık. 2015 senesinde bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu ürünün sadece izin almak için verilen bir poliçe olmasını değil, içini dolu dolu yaptığımız poliçelerle, hizmet almalarını kolaylaştıracak ve yabancı dilde danışmanlıklar sunacağımız bir uygulamayla ürünümüzün kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu sene sağlık ürünleriyle sektörde iddialı olacağımızı düşünüyorum.