ÖZEL SEKTÖR KENDİ ELİYLE DÖNÜŞTÜ

0
710

Yurtiçi fuarcılık sektörünü düzenleme ve denetleme yetkisi, 2004 yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanun ile TOBB’a verilmiştir. Bu yetki kapsamında, yurt içinde fuar düzenleyecek şirketlerin belgelendirilmesi, düzenlenecek fuarların ve bu fuarları düzenleyecek firmaların sahip olmaları gereken niteliklerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin başvuruların sonuçlandırılması TOBB tarafından yürütülmektedir. Yurt içi fuarlara yönelik denetim ve müeyyide mekanizması da TOBB ve bağlı Oda/Borsalar marifetiyle işletilmektedir.

Söz konusu yetkilendirme öncesindeki dönem, önüne gelenin fuar adı altında panayır formatında organizasyonlar düzenlediği, sektörel disiplin ve intizamın bulunmadığı, sektörün itibarının ciddi zedeler aldığı sancılı bir dönemdi. TOBB’daki çalışmalara öncelikle yurt dışındaki başarılı örnekleri incelenerek başlandı. TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ortaya koymuş olduğu vizyon doğrultusunda yürütülen çalışmaların sonucunda o günün şartlarında devrim niteliğinde bir mevzuat hazırlanarak fuarcılık sektörü TOBB tarafından disipline edildi.

Fuarcılık sektörünü TOBB nezdinde sevk ve idare etmek üzere çalışmalar yürütmek amacı ile TOBB Fuarlar Komitesi ve sektörün aktörlerini tek çatı altında toplayan TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi oluşturuldu.

TOBB tarafından yürütülen sistem büyük bir başarı örneği oldu ve farklı sektörlerin disipline edilmesinde de rol model olarak uygulandı. TOBB’un fuarcılık sektörünü düzenlemedeki başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi; hem fuar katılımcılarının, hem ziyaretçilerinin, hem de organizatörlerinin TOBB’un üyesi olmasıdır.

2015 yılının Nisan ayında Başkanlığına seçilmiş olduğum TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi, fuarcılık sektörünün önündeki engellerin kaldırılması, gelişimi ve öneminin artırılması amacıyla 5174 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde teşekkül ettirilmiştir. Meclisimiz, ülkemizin önde gelen fuar organizatörü ve fuar alanı işletmecisi şirketleri ile sektörün sivil toplum kuruluşları ve sektörü düzenleme yetkisi olan kamu kurumlarının üyesi bulunduğu, gücünü Kanundan alan ve bu yönüyle fuarcılık sektörünü temsil etmeye yetkili en üst düzeydeki yapıdır. Türkiye Fuarcılık Meclisi’nde; sektörümüze ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin müzakere ederek sorunların çözümü için ilgili Bakanlık veya kurum nezdinde gerekli girişimlerde bulunma, sektörel politika ve stratejilerin belirlenmesi, rekabet edebilirliliğin artırılması için önerilerin geliştirilmesi, Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşme ve ortak çalışmaların yapılması ve sektörümüzü ilgilendiren yasal düzenlemeler ile ilgili görüşlerin hazırlanması gibi çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda, Meclisimiz tarafından üzerinde çalışılmakta olan en önemli projelerden bir tanesi “Exhibit in Turkey”dir. TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisimiz tarafından geliştirilen “Exhibit in Turkey Projesi”nin amacı ülkemizde düzenlenen fuarların ve fuar merkezlerinin “Türkiye Fuarları” markası altında dünya ölçeğinde tanıtılarak mevcut istatistiklerde yer alandan çok daha yüksek sayıda yabancı fuar katılımcısı ve ziyaretçilerinin ülkemize getirilmesinin sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda ülkemizde düzenlenen fuarlara ilişkin tüm detaylı bilgiler ve fuar istatistikleri, fuar merkezlerimizin teknik bilgileri ve görselleri ile de zenginleştirilmek suretiyle kullanıcı dostu bir ara yüze sahip çok dilli (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince) internet portalında sistematik olarak toplanacak. Bu sitede yer alan önemli bilgiler ile sektöre ilişkin önemli veriler sosyal medya kanalları üzerinden yine çok dilli olarak dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

“Exhibit In Turkey” ana sloganı altında yürütülecek ve bu sloganın dünya çapında saygın basın yayın organları ile sektörel yayınlara verilecek ilanlarla tutundurulmasının hedeflendiği bu çalışmaların ülkemiz ekonomisine ve üretimine dikkat çekmeyi hedefleyen “Discover the Potential” kampanyası ve ülkemize yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan “Invest in Turkey” gibi önemli kampanyalarla eşlenmiş bir biçimde yürütülerek Türkiye Fuarları’na ilişkin dünya çapında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.