Sigortacılıkta uzman isim Murat Büyükçelebi

0
857

‘’Vatandaşımızı da daha çok bilinçlendirecek ihtiyaçlarını karşılayacak, zor günlerinde yanlarında olacağımız hizmet ve ürün çeşitliliğini sigorta şirketleriyle birlikte sağlamak hedefimiz.’’

Okuyucularımız için kariyer geçmişinizi sizden dinleyebilir miyiz?

1996 yılında sigorta şirketinin direk satış ekibinde sigorta danışmanı olarak kariyerime başladım.6 ay sonra yöneticilik görevi terfisinden sonra, 1998 yılının Ağustos ayında sigorta acentesi olarak şirketimi kurdum.2006 yılında mesleki sivil toplum örgütlerimize üye olarak görev almaya başladım. Dernek yönetim kurulu üyeliği, TOBB Sigortacılık sektör meclisi üyeliği iki dönem, Dernek Başkanlığı ve Derneklerin bağlı olduğu Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyon Başkanlığının 2.dönemindeki görevimi yapıyorum. Aynı zamanda TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görevim devam ediyor.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu ne zaman kuruldu? Çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

2004 yılında kurulan Federasyonumuz meslektaşlarının ve sigortalılarımızın haklarını korumak, sektörel gelişmelere katkı vermek için 13 yıldır çalışmaktadır.

Federasyonun gerçekleştirdiği eğitimler hakkında bilgi verir misiniz? Bu eğitimlerle sektöre nasıl bir katkı sağladığınızı düşünüyorsunuz?

Federasyonumuz illerde düzenlediği mesleki bilgilendirme toplantıları dışında, Dask, Tramer uygulamaları gibi birçok konuda tanıtım ve bilgilendirme yapmıştır. Ayrıca Üniversitelerle yaptığımız Eğitim projeleri bulunmaktadır.

Sigortacılık mesleği hayatımızda yer eden olumsuzlukların düzenlenmesinde rol oynuyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Sigortacılık bizlerin hem can hem de mallarımızı güvence altına alan olmazsa olmazımız.

Sigortalılarımızın kötü günlerinde yanında olarak, zararlarını karşılayarak manevi olmasa da maddi sıkıntıları ortadan kaldıran aynı zamanda sosyal tarafı da çok önemli olan meslek icra ediyoruz. Özellikle şirket sahipleri, ticaretin ve sanayinin içinde olan işadamı ve işkadınlarına sesleniyorum. Zor şartlarda yapılan ticari faaliyetlerinin getirdiği birçok zorluk var, yılların emekleriyle kurdukları ve birçok risk aldıkları işlerini güvence altına alırken mutlaka sigorta acenteleriyle çalışıp, tüm sorumluluklarının güvence altına alacak şekilde sigortalarını yaptırsınlar.

Acentelere müşteri potansiyellerini arttırmak için neler öneriyorsunuz?

 Sigortalılarını arttırmak için öncelikle her işte olduğu gibi çok çalışmak durumundayız. Çapraz satış imkânlarını sonuna kadar zorlamak gerekiyor. Dijital çağın gereklerini yerine getirmek teknolojiyi de kullanmanın çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

Sigortacılıkta Teknik bilgi kadar saha tecrübesi de önemlidir. Önemli olduğu noktalar nelerdir?

Teknik bilgiye sahip olmak işimizin en temel kuralı… Ancak sahaya çıkmadığımızda sigortalı bulma ihtimaliniz çok azdır. İşimiz Sigorta bilinci tam olarak yerleşmemiş ülkemizde çok zordur. Bizler ihtiyaç yaratıp, bu ihtiyaçlara en uygun ürünlerle sigortalılarımıza sunarak güvence sağlıyoruz. Oturduğunuz yerden iletişim kurmadan sigortalı bulma ihtimaliniz zayıftır. Sadece Dijital yolla bulabilirsiniz ancak orada da internet üzerinden sigorta alma alışkanlığının %1 in altında olduğunu düşünürsek sahadan bulunmanın önemi daha net ortaya çıkar.

Hasar anında da sigortalı iletişim kurmak, bir ses duymak hatta görmek ister. Bu da sahada bulunmanın önemini gösteren önemli bir tespittir.

Bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti veren acenteler, hasar sürecinde sigorta satın almak isteyen tüketiciye ne gibi yardımda bulunuyorlar?

Sigorta acenteleri tüm hasar sürecini yönetirler. İlk kaza anı, ihbar, eksper iletişimi, assitans hizmetleri, dosya takibi, tazminat ödenmesi, şirketle olan tüm iletişimi sağlarlar. Acentenin olmadığı başka dağıtım kanallarından alınan sigortalarda özellikle hasarda yaşanılan sorunlar Acenteyle çalışmanın gerekliliğini açık bir şekilde gösterir.

2023 yılı hedeflerinden sigortacılık sektörü nasıl bir pay alıyor? Sizin 2023 yılı hedefleriniz nelerdir?

Sektörümüzün ciddi bir gelişim içinde olduğu, Özellikle yabancı yatırımcıların gösterdiği ilgiden anlaşılıyor. Almamız gereken çok yol var.

2023 yılı hedeflerinin en önemlisi penetrasyon oranının artması olacak. Daha fazla vatandaşımızı sistemin içine katmak gerekiyor. Bizler sektörel olarak daha fazla gelişim sağlamak durumundayız. Ürünlerin çeşitliğiyle birlikte hizmet kalitesinin artması bu sürece ciddi katkı verecektir.

Türk halkının sigortacılığa bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazla bilinçlendirmek için neler yapılabilir?

Halkımız zorunlu sigortalarda sorumluluklarını yerine getirmekle birlikte, diğer branş ürünlerinde önceki yıllara göre bilinçlenme ile birlikte daha fazla ilgi gösterdiğini ifade edebiliriz, ancak bunun çok yetersiz olduğunu da belirmem gerekiyor.

 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması durumunda sigortacılık sektöründe ne gibi değişiklikler olacağını öngörüyorsunuz?

Mevcut yapıda Avrupa birliğine uyum anlamında birçok değişiklik oldu. Ab üyelik yakında gözükmese de bu uyumu gittikçe artacağını düşünmekteyim. Bu durumunda getireceği birçok fayda var.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu gündeminde olan yeni projeleri ve hedefleri nelerdir?

Meslektaşlarımızın son dönemde yaşadıkları kronikleşmiş sorunları var, bunları çözmek istiyoruz. Özellikle sözleşmeden kaynaklanan problemler ve gelir kayıpları sorun oluyor.

Gelirlerini arttıracak projelerimiz var. Bunların bu yıl hayata geçireceğiz. Ayrıca gider kalemlerinde tasarruf yapacakları anlaşmalarımız var hayata geçenler ve geçecek olanlar var.

Vatandaşımızı da daha çok bilinçlendirecek ihtiyaçlarını karşılayacak, zor günlerinde yanlarında olacağımız hizmet ve ürün çeşitliliğini sigorta şirketleriyle birlikte sağlamak hedefimiz.