Taşınır rehni ile çiftçiye kredi kolaylığı

0
588
Closeup woman working with buckwheat

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahmini verilerine göre; üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yaklaşık 68,2 milyon ton, sebzelerde 30,3 milyon ton, meyvelerde ise 20,8 milyon ton olması bekleniyor. Türkiye’de her 5 kişiden birinin tarım sektöründe istihdam edildiği düşünülecek olursa, finansman ve kredi ihtiyacı önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkıyor.

Village works

Geçtiğimiz dönemde bankaların kredi teminatı olarak genellikle taşınmazları tercih etmeleri nedeniyle tarımdan gelir elde eden çiftçiler ve küçük ölçekli işletmeler, mevcut işlerini büyütemiyorlardı. Değişen pazar koşullarında mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi fiyatlarının çiftçileri zorlamaya başlamasıyla da yenidünyaya uyum sağlamakta zorlanan çiftçiler için finansman ve kredi ihtiyacı önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaya başladı. Bu farkındalıkla yılın ilk aylarında yürürlüğe giren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile teminat vasfı olan ve rehne konu olabilecek taşınırların kapsamı genişletildi.

Çiftçi artık hasadını rehin gösterebilecek

Çiftçileri de yakından ilgilendiren Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile çiftçilerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünü açan bu düzenlemede çiftçi; bahçesindeki fındıktan ahırındaki hayvana, ağaçlarından, tarladaki ürünlerine kadar geniş bir yelpazede  ‘taşınır’ varlıkları teminat olarak gösterebiliyor.

 “Tarım sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin ve çiftçilerin kredi ihtiyacına çözüm sağlıyor”

Bu düzenlemeyle küçük ölçekli işletmelerin ve çiftçilerin kredi kuruluşlarından kaynak bulmasının önünün açıldığını söyleyen ve küçük ölçekli işletmelerin ve çiftçilerin sermaye yapılarının ağırlıklı olarak taşınır varlıklardan oluştuğunun altını çizen FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul,  ”Finansal kuruluşlar tarafından talep edilen teminatların yüzde 73’ü taşınmaz varlıklardan meydana geliyordu. Taşınmazlarını teminat göstermek zorunda kalan küçük ölçekli üreticiler bu durumda mevcut işlerini büyütemiyor ve büyük işletmeler karşısında rekabet edemiyorlardı. Fakat yürürlüğe giren kanun ile çiftçilerin finansmana erişiminde önemli bir engel aşılmış oldu ”dedi.

Devlet tarafından 2017 üretim yılı desteklemelerinin de belli olduğunu anımsatan FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul, pamuk ve çeltikte dekar başına 36 lira mazot, 4 lira gübre desteği verileceğini, ayçiçeği, soya, dane mısır ve patates için ise mazot desteğinin dekar başına 17 TL olduğunu söyledi. Ayrıca Bul,  gübre desteğinin de 4 TL olarak belirlendiğini, aspir, nohut, mercimek ve kuru fasulyede ise dekar başına 11 lira mazot, 4 lira gübre desteği verileceğini hatırlattı. Çiftçilerin, bu gibi desteklere rağmen kredi ihtiyacının devam ettiğini belirten Bul, taşınır rehni ile çiftçilerin kredi ihtiyacının, oturdukları gayrimenkul ya da ekim yaptıkları tarla yerine bizzat ürünlerin teminat gösterilmesi ile giderilebileceğini belirtti.

Öte yandan FU olarak taşınmazlar gibi, taşınırların da borcun teminatı olarak rehnedilmesi işlemlerinin tamamını müşterileri için yürüttüklerini söyleyen FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bul, “FU olarak Türkiye’de yaygın hizmet ağı ile iş ortaklarımızın hak ve maddi kayıplarını önlemek için çalışıyoruz. 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu hükümlerine uygun olarak müşterilerimiz için gerekli tedbirleri alıyor, gelişebilecek muhtemel riskleri minimize etmek için taşınır rehni süreçlerini yönetmenin yanı sıra tescil, terkin, sicil kontrolü ve taşınır denetimini de gerçekleştiriyoruz.