Amerika ile ticaret hacmi çok düşük

0
920

Dünyanın en büyük ekonomisi ve pazarı olan ABD ile Türkiye’nin 1985 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2018 yılı itibariyle 21 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık olarak 12 milyar dolarını ABD’nin Türkiye’ye yaptığı ihracat oluşturuyor. Türkiye’nin beşinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’ye yaptığı dış satım ise toplam ihracatın yüzde 4,4’ünü oluşturuyor.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu;

Amerika ile ticaret hacmi çok düşük

Dünyanın en büyük ekonomisi ve pazarı olan ABD ile Türkiye’nin 1985 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2018 yılı itibariyle 21 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık olarak 12 milyar dolarını ABD’nin Türkiye’ye yaptığı ihracat oluşturuyor. Türkiye’nin beşinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’ye yaptığı dış satım ise toplam ihracatın yüzde 4,4’ünü oluşturuyor.

Türk firmaların ABD pazarındaki payı sadece binde 3 seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin dünya ile ticaret ve yatırım rakamları dikkate alındığında, mevcut potansiyelin henüz istenen seviyelere ulaşmadığı görülüyor. Bunun yanında ABD Türkiye üzerinden Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi gelişen pazarlara açılma olanağına sahipken, Türkiye’nin de ABD üzerinden Brezilya ve Arjantin başta olmak üzere Latin Amerika ve Kanada pazarlarına giriş imkânı bulunuyor.

Bu anlamda ABD ve Türk firmalarının üçüncü ülkelere dağıtım yapmak amacıyla farklı bölgelerde depo ve lojistik merkezlerinin kurulması konusunda iş birliği yapmalarının her iki ülkeye de büyük yarar sağlayacağı görülüyor.

Genel olarak Türk ve ABD’li firmaların Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde şu alanlarda iş birliği yapabilecekleri görülüyor:

Başta güneş ve rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji, ulaşım ve altyapı, gayrimenkul ve inşaat, finans hizmetleri, profesyonel ve teknik hizmetler, doğal kaynaklar ve madencilik, turizm işletmeciliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, gemi ve yat imalatı, denizcilik, eğitim, sağlık hizmetleri, tıbbi cihaz üretimi, lojistik ve dağıtım merkezlerinin kurulması ve işletilmesi, film ve eğlence sektörü, kimyevi madde üretimi, eczacılık, çeşitli metaller ve plastik üretimi, tüketim malları, tarım endüstrisi ve otomotiv sektörü.

Tüm bu alanlarda yapılacak iş birliği projelerinin hayata geçirilmesinde sektör bazında düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlar değerlendirilebilir. Ayrıca bunların yanı sıra, bölgelerin sektör potansiyellerinin farklılık arz etmesi nedeniyle Türkiye’deki bölgeler ve şehirlerle ABD’deki eyaletler ve bölgeler arasında kurulacak özel sektör komisyonlarına da ihtiyaç duyulabilir. Böylece kurulacak bu komisyonlar aracılığıyla bu yöndeki görüşmelerin ve çalışmaların hızlandırılması da mümkün olabilir.