Deride 200 milyonluk bayram

0
677

Kurban Bayramı’nın ham deri ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığına vurgu yapan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, ‘’ Bayramda kesilen her bir hayvanın derisi sektörümüz için önem arz ediyor. Bu yıl kurban derilerinin doğru kesilmesi ve saklanmasıyla, ihtiyacımızın yüzde 30 civarında bir kısmını kurban derilerinden karşılayacağız bu da yaklaşık 200 milyon TL’lik bir ekonomik değere tekabül ediyor” dedi.

Ham deri ihtiyacının yurt içinden sağlanması açısından Kurban Bayramı’nın önemini vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ‘’Doğru kesim ile doğru saklama yöntemleri, kurban derilerini sektörümüze kazandırabilmek açısından çok önemli. Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 30 oranında Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz, ancak bu oranlar bilinçli kesim ve stoklama koşulları ile doğrudan ilintilidir. Çok önemli bir ekonomik değer ifade eden kurban derilerinde, son yıllarda doğru kesim ve stoklamaya ilişkin olarak yapılan uyarılar ve eğitim çalışmaları neticesinde zararın önemli oranda azaldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık 2 milyon civarında büyükbaş, 3 milyonun üzerinde küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama prosedürleri ile sektörümüze kazandırılmasını arzuluyoruz. Türkiye genelinde Kurban derilerinin yaklaşık olarak 175 – 200 milyon TL civarında bir ekonomik değere sahip olduğunu düşünürsek doğru kesiminde ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz’’ diye konuştu. Ham deri ithalatını minimum seviyeye çekmeleri gerektiğini söyleyen Şenocak, ‘’ Türkiye ham deri ihtiyacının önemli bir bölümünü yurtiçinden temin edebilecek potansiyele sahip. Buna rağmen, son yıllarda daralma eğilimi gözlense de, hala ciddi oranda ham deri ithalatı gerçekleştirmekteyiz. İthalatımızı minimum seviyeye indirmek ve böylece ülke ekonomisine de katkı sağlayabilmek için kesimlerin doğru yapılmasına ve kesimden sonraki 2-4 saat içinde tuzlama yapılarak derilerin uygun koşullarda saklanmasına özen gösterilmeli. Modern kesimhanelerin kurulmasıyla deri kaybının en büyük sebeplerinden olan kesim ve tuzlama hataların önüne geçmek mümkün’’ dedi.

“Deriyi yarı işlenmiş şekilde ihraç edip ham deri ithal ediyoruz”

Son yıllarda artış gösteren yarı işlenmiş kromlu deri ihracatına da değinen Şenocak “Katma değeri ve ürün kalitesi gittikçe artan sektörümüzün ürün grubu bazında ihracatında son yıllarda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. İhracatı nispeten daha sınırlı olan yarı işlenmiş/bitmiş deri ve kürk ürünlerinin ihracatında ise son dönemde bir artış kaydedilmiş, toplam ihracatımızda yüzde 12 paya sahip olan bu ürünlerin ihracatımız içerisindeki payları yüzde 17 – 18 seviyelerine, sektörümüzdeki sıralamaları ise 3. büyük ihracat sektörü konumuna kadar yükselmiştir. Bu yükselişte en büyük etmen kromlu deri ihracatında yaşanan artış olmuştur. Bu ürünlerin yurtiçinde işlenmesi ve katma değerli olarak yurtdışına ihracı mümkün iken maalesef yurtdışına gönderilmekteydi” dedi. Deriyi yarı işlenmiş halde katma değerini yükseltmeden gerçekleştirilen ihracat katkı gibi gözükse de dezavantaj olduğunu vurgulayan Şenocak, şöyle konuştu; “Sektörümüzün en önemli ayağını oluşturan bu ürünlerin yurtiçinde işlenemiyor olması, deri ve deri mamulleri açısından büyük kayıp yaratmaktadır. Deriyi yarı işlenmiş halde ihraç edip daha sonrasında ham deri ithal ediyoruz. Burada bir yanlışlık var. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu çok önemli konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığımız bir düzenleme yürürlüğe koyarak, en önemli amacı katma değerli ihracatını arttırmak olan sektörümüzün gelişimine çok büyük bir destek vermiştir. Umuyorum ki uygulama sektörümüzde katma değerli ihracat artışı noktasında olumlu etkilerini çok kısa bir süre içerisinde hissettirecektir.”