2020 Yılında Türkiye yatırım olanaklarına kavuşacak

0
882
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ASKON Başkanı Orhan Aydın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, “Yeni Ekonomi Dergisi” için çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte başkan Orhan Aydın ile Yaptığımız röportaj;

Sayın Aydın, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, bize kendinizden bahseder misiniz?

Ankara doğumlu olup Aslen Sivas’ın Akıncılar ilçesindenim. Orta Öğretimini Eyüp İmam Hatip Lisesinde tamamladım. Lisans Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, İktisat bölümünü tamamlayarak, Kanada’da MBA programını akabinde de İstanbul Üniversitesi’nin İktisat bölümünde Yüksek lisansını tamamlayarak YÜKSEK İKTİSATÇI unvanını aldım. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim dalında doktora tez çalışmalarını sürdürmekteyim. İyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Arapça dillerini konuşabilmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

ASKON’un kuruluş tarihçesini sizden dinleyebilir miyiz?

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, kısa adı ile ASKON, 28 Şubat post modern darbe sürecinde, ülkesine ve milletine sevdalı 14 Kurucu üye ile 1998 yılında İstanbul’da kurulmuş, T.C İçişleri Bakanlığı’nın 31.12.2015 tarihli ve 4289 sayılı yazısı üzerine, 5253 Dernekler Kanunu’nun 27. maddesi gereği 12.02.2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsü kazanmıştır.  ASKON yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik ağları bulunan 6 bin iş insanı ile, 15 bin işletmeye sahip Türkiye’nin en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından olmuştur.

Başkanı olduğunuz Derneğinizin amaç ilke ve hedefleri nelerdir?  Vizyon ve misyonunuzdan söz eder misiniz?

Derneğimiz tüccar sanayici ve işadamlarının toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde öncü ve sürükleyici bir kesim olduğu inancı ile demokrasi ve evrensel insan hakları ilkelerinin, düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetlerinin tam olarak ortaya çıktığı bir toplumsal yapının gelişmesine ve toplumsal yapının güçlendirilmesine,  Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal alt yapısının tam olarak yerleştirilmesine,  Haksız rekabetin engellenerek sermayenin tekelleşmesinin önüne geçilmesine,  Ülkemiz Sanayi ve Hizmet Sektörünün ileri teknoloji ile desteklenmiş doğal ve insan kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılmasına, Türkiye’nin bütün illeriyle beraber kalkınmasının önündeki engellerin bertaraf edilmesi için çalışarak zümresel ve bölgesel gelişmişlik farklarını doğuran bütün sebepleri ortadan kaldırma yönünde atılacak adımları desteklemek ve bu amaç doğrultusunda düşünce ve hareket birliğini misyon edinmiştir.

2019 yılında ASKON’un çok sık çalışmaları olduğunu biliyoruz. Okurlarımız için 2019 yılını değerlendirebilir misiniz?

2019 Yılı küresel anlamda bir çok krizlerin yaşandığı bir yıl olmakla birlikte ülkemiz adına da çok hareketli bir sene oldu. Dünyamız için yeni bir konjonktürün hazırlığı yapılıyor. Bu nedenle güç gösterisinde bulunan, ekonomisi güçlü olan ülkelerin diretmelerini görmekteyiz. Haliyle bundan diğer ülkelerde ziyadesi ile etkileniyor. ABD-Çin ticaret savaşları, Ortadoğu’da hâkimiyet savaşları, Batı’da AB’nin Brexit ile parçalanmaya çalışılması, Akdeniz Havzası’nda enerji savaşları, Kırım ve Libya bölgesinde hakimiyet savaşları, Güney Amerika’da kapitalizme karşı verilen mücadele bunların birer örneği. Ha keza ülkemiz Türkiye’de başta Suriye meselesi olmak üzere, Akdeniz havzasındaki enerji mücadelesi ve Libya meselesine dâhil olmuş vaziyette.

‘Karşı kıyılar için savaşamayan, gün gelir kendi kıyısında savaşmak zorunda kalır’’ ata sözünde geçti üzere gün, kendi göbek bağımızı kesme günüdür. Gelecek güzel günler adına bugünlerde zorluklara göğüs germe günüdür.  Eğer bu adımları bugün atmaz isek işte o zaman daha ağır şartlar altında yine mücadelemizi ortaya koymak durumunda kalacağız. Bu nedenle yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak için atılan her türlü devlet politikasını destekliyor, bu uğurda ülkemizin bağımsızlığı ve refahı için her türlü fedakârlığı iş dünyası adına vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Evet,  2019 yılı çok şeylere gebe oldu. İçeride yerel seçim atmosferindeyken bir yandan dış müdahalelerle başını ABD’nin çektiği kesimler tarafından kur üzerinden ekonomimiz ciddi olarak sınandı. Bu sınanma enflasyona, faizlere, istihdama ve yatırım ortamına ciddi sekteler vurdu. Hamdolsun yeni ekonomi programı ile birlikte çizilen yol haritası rayında yürüdü ve büyük bir başarı ile bu badireli süreci atlatabildik. Kasım ayında çok geniş bir katılımla Antalya’da düzenlemiş olduğumuz çalıştayımızda, ASKON’un dünü ve bugününü ele alarak ASKON’un SWOT analizini gerçekleştirdik. Ortak akıl ve beyin fırtınasıyla kurumsal kimliğimizi, ilkelerimizi belirleyerek, sloganlarımızı sağladık.  Vizyon ve misyonumuzda revizeler yaparak daha güçlü ilkeleri ortaya çıkardık. Gelecek 5 yıllık hedeflerimizi belirleyen beyin fırtınası yaptık. Son olarak da üyelerimize yönelik hedeflerimizi belirleyerek, ülke kalkınmamıza yönelik hedeflerimizi saptadık.

Bu hedefler doğrultusunda ASKON, teşkilatçılık müessesini en iyi şekilde inşa eden, kurumsallığını en layığı ile yerine getiren MİLLİ KALKINMANIN GÜÇLÜ ADI olarak yoluna daha sağlam adımlarla devam edecektir.

Evet, bugün önüne koyduğu ve koyacağı hedeflerle yelken açmış bir ASKON var. Birlikte, Allah’ın izniyle gerekli limanlara yeni yol haritamızla birlikte en hızlı yoldan ulaşacağız. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 11. Dönem yönetimi olarak hamdolsun dolu dolu programlar ile bir yılımızı geride bıraktık. Bu bir yıllık süreç bize ASKON markasının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiği gibi, bu potansiyelimizle örtüşecek daha nice projelerin de bizi beklediğini göstermiş oldu.

2020 yılında ASKON ADINA Türkiye’den beklentiniz nelerdir?

2019 yılının sonuna doğru ekonomi alanında güzel rakamlar almaya başladık. Allah’ın izni ile 2020 yılında enflasyonun düşüşü ile birlikte yeniden yüzde 5’ler gibi büyüme rakamlarına ulaşacağımızı ön görmekteyiz.

Kur saldırıları ile moralimizi bozmaya çalıştılar

2018’in ortalarında başlayıp 2019 yılının 3. Çeyreğine kadar ülke ekonomimiz üzerine çok ciddi saldırılar yapıldı. Bu dönemde ard arda 3 büyük kur saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Emin olun ekonomik olarak alt yapımız güçlü olmasa idi bu saldırıların altından kesinlikle kalkamazdık. Kur artışları ve beraberinde fiyat artışları bir anda enflasyonda çift haneli rakamları gördük. Cari açık finanse edilemez Türkiye artık küçülür söylentileri morallerimizi bozmaya kalıştılar. Hamdolsun yerinde alınan kararlar ve uygulamalar ile önce dengeleme sürecine girildi ve akabinde yılın 3. Çeyreği ile birlikte büyüme rakamına artı değerde tekrardan ulaştık. Enflasyonun dizginlenmesi, fiyat istikrarının yeniden sağlanması ile de piyasalarımız moral buldu. Ekonomik resesyon, yüksek enflasyon ve cari açık gibi temel göstergeler üzerinde hızlı bir şekilde önemli iyileşmeler gerçekleştirildi.  Hamdolsun Türkiye ekonomisi hakkında olumsuz görüş belirten başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere tüm kesimler Türkiye küçülecek görüşünü revize etmek zorunda kaldı.  Ve aynı kuruluşlar Türkiye 2020 yılında daha da büyüyecek açıklaması yapmak zorunda kaldı.

2020 Yılında Türkiye yatırım olanaklarına kavuşacak

İş dünyası olarak 2020 yılından çok ümitliyiz. Reel sektörün finansmanının sağlandığı, finansal mimarinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye yeniden yatırım olanaklarına kavuşacaktır. 2020 yılında ülke ekonomimiz büyümeye devam edecek, enflasyon tek hanelerde seyir edecektir.  Jeopolitik risklerin azalması, kurda istikrarın sağlanması, finansman maliyetlerinin gerilemesi ve en önemlisi öngörülebilirliğin artması iş dünyasının 2020’de yatırımlarda gaza basmasını sağlayacaktır..

Dünyada doğrudan yabancı yatırımların yüzde 13 azaldığı bir ortamda 2018’de bile yabancı yatırımları yüzde 13 artan Türkiye’ye, 2020’de 15 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi gerçekleşecektir.

2023 yılına emin adımlarla ilerliyoruz

Bütün bu veriler bize önümüzdeki yılların ekonomik açıdan daha rahat geçeceği izlenimini vermektedir. İş dünyası olarak güçlü ekonomimize güveniyor yarınlara olan inancımızı koruyoruz. Türkiye Allah’ın izni ile 2023 yılına emin adımlarla ilerlemektedir.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz ata sözümüzün gereği bizler, ülkemiz ve insanlık adına yatırım ve üretim yapmaya devam ederek, ülkemizin ve milletimizin müreffeh bir seviyeye ulaşabilmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izni ile geleceğin güzel Türkiye’sinin inşasında ASKON olarak her daim yer alacağız.

Sayın başkanım, şu anki Türkiye’deki sanayi verilerini bizim için değerlendirebilir misiniz?

Yazımızda önceki sorularda da geçtiği üzere Türkiye güçlü ekonomi yapısıyla 2018 Temmuz’undan 2019 yılının ortasına kadar ciddi kur saldırıları altında kaldı. Haliyle maliyetlerin artması ve kurdaki belirsizliklerin yansımalarını sanayi üretiminde de gördük. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte her alanda olduğu gibi sanayi rakamlarında da bir hareketlenmeyi gördük. Yıl sonu için yüzde 6 bir büyüme hedefliyorduk. Tabi verilerin açıklanması yıl sonunu bulmuyor. Bu rakama ulaşamasak da geçen yılın üzerine çıkan rakamları yakalayacağız. Dengeleme sürecinin ardından her alanda bir büyüme bekliyoruz 2020 yılında da sanayide büyüme devam edeceğiz diyebiliriz.

Türk sanayisi ilk kez yerli üretim otomobil yapmaya başladı. Bu konuda da görüşlerinizi alabilir miyiz?

Ülkemiz ara malları üretiminde ve yan sanayide bir Cennet. Otomobil gibi bir sanayide her şeyi tamamı ile kendi çabanız ile yapmanız zor. Diğer muadil ülkelerde bunu bu şekilde yapıyor. Önemli olan sına-i mülkiyet hakkı. Hamdolsun yerli bir otomobile gerek tasarımı ve gerekse ileriye yönelik teknolojisi ile kavuşmuş bulunuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu projeyi hayata geçiren beş babayiğiti ve yerli otomobile sahip çıkan milletimizi tebrik ve takdir ediyorum. Önü açık bir proje. Ülkemize çok katkıları olacaktır. Bu proje emin olun daha bir çok yeniliklerin de önünü açacaktır. Örneğin yerli yazılım noktasında çok gerilerdeyiz. Bu yeni teknoloji ile bu alanda da Türkiye gelişimini sağlayacaktır. Her yönü ile çok güzel oldu, şahane bir esere kavuştuk.                   

Sayın Aydın, son zamanlarda çok sık işsizlik haberleri manşetlere taşınıyor. Türkiye’deki istihdamın artması için neler yapılmalı?

Evet çok hassas bir konu. Özellikle genç nüfusumuz var bu gençlerimizin çok ciddi işsizlik sorunu var. Ara eleman noktasında sıkıntı çekilmesine rağmen gençler arasında işsizlik olması da ayrı bir problem. Türkiye’de herkes kendisini üniversite okumak zorunda hissediyor. Tabi bu şekilde olunca yetişmiş ara eleman ihtiyacı da giderilemiyor. Bu konuya çok önem verilmeli. Malumunuz ağaç yaşken eğiliyor. Mesleklere yönelik üniversiteler olsun. Bu üniversitelerin alt kapsamında meslek liseleri olsun koordineli bir program yürütülsün. Hem meslek öğrenilmiş olunur hem de o alanda ara elaman ihtiyacı da giderilmiş olur. Bu iş dünyamız olarak önerimizdir.

ASKON’un bir çok ticari firmayla işbirlikleri var. Bu konuda yorumlarınızı almak istiyoruz.

Günümüz ekonomisinde güçlü yapılarınızın olması gerekiyor. Biz ticari işbirliklerine çok önem veriyoruz. Aramızdaki ticareti geliştirdiğimiz gibi, birlikten kuvvet doğar misali birleşip daha güçlü bir şekilde ticaretlerimizi de yürütebiliyoruz. ASKON olarak özellikle Anadolu şubelerimize ticari birliktelikleri salık veriyoruz. Daha güçlü bir yapı oluşuyor ve farklı dallarda da bu güç sayesinde güzel işler çıkartabiliyorlar. Ne demişler bir elin nesi var iki elin sesi var. Umarım bu bilinç daha çok gelişir ve yaygınlaşır. Zira bizleri dirayetli kılacak ve rekabete dayanıklı hale getirecek model bu yöntemdir.

Bir çok ünlü firma hesap hatası yüzünden kapanmakta oldukları haberlerini sıkça okumaya başladık. Bu  firmalar bu hataları yapmamaları için neler yapmalı?

Kişisel verileri koruma kanunu ile birlikte bu konuda sıkıntıların minimum seviyeye düşeceği kanaati içinde olmakla birlikte yine yapılması gereken bazı temel kurallar var. Öncelikle düzenli bir şekilde hesaplar gözden geçirilsin. Gözetim ve etkin kurumsal yönetim ihmal edilmesin. Ekin ve adil bir denetim yapılsın. Bütün bunlar uygulanır ise sıkıntı kalmayacağı düşüncesindeyim.

Sayın başkanım son olarak bizim sormayı unuttuğumuz ve sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bir konu var mı?

Bu güzel röportaj için sizlere çok teşekkür ediyor, yayım hayatınızda başarılar diliyorum. Ayrıca bu vesile ile tüm insanlığa 2020 yılının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum.