Şeffaf, Güvenilir Ve İstikrarlı Yönetim Anlayışı

0
978

1.Haluk Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Ben Haluk Levent ÜNAL 34 yıldır iş hayatındayım. Galatasaray Lisesi’nin ardından, 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesini bitirdim. 1983 yılında, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Kredi Uzmanı olarak başladığım bankacılık hayatı, Tekstil Bankası A.Ş. de devam etti. 2001 yılında bankanın genel müdürlüğüne atanmışken, malum finans sektörü krizi patlayınca, her gündem gibi bizim bankanın da gündemi değişti, sonuç olarak 2002 yılında Tekstilbank’tan ayrıldım. 2002-2003 yıllarında Halk Bankası’nda kredilerden sorumlu murahhas yönetim kurulu üyeliği yaptım.2003 yılında bankacılığı sonlandırarak reel sektöre geçtim. Digicom Elektronik grubunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev aldım.2011-2015 yıllarında, Özyurtlar İnşaat A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptım. 2015 Kasım ayı itibariyle, ASV Holding ve aynı zamanda grup şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO)  olarak görev yapmaktayım.

2.ASV Holding ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı nedir? Çatısı altında hangi şirketler faaliyet gösteriyor bize biraz bahseder misiniz?

ASV Holding 2016 yılında kurulmuştur.

ASV Holdingin bünyesinde;

Sümer Faktoring A.Ş,

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.

Altın Ziynet Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DİA Finans Danışmanlık Ltd.Şti.

Olmak üzere; finans, gayrimenkul geliştirme, konut imalatı ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer almaktadır.

Sümer Faktöring A.Ş, Sümerbank zamanından gelen isimle oldukça eski bir şirkettir. 14.02.2002 tarihinde TMSF tarafından tüm isim hakları ile özelleştirilen Sümer Faktoring A.Ş. 15.04.2014 tarihi itibariyle Sofu Altınbaş ve Vakkas Altınbaş tarafından satın alınmıştır. Yeniden yapılandırılarak ve 2014’den beri faaliyette bulunmaktadır.

2015 Mayıs-Haziran aylarında Sümer Varlık Yönetimi A.Ş kuruldu. Bu iki şirketimizde BDDK lisansıyla ve denetimi altında çalışan firmalardır. Malum varlık yönetimi şirketleri, bankaların ve şirketlerin sorunlu alacaklarını satın alıp tahsil etmek şeklinde faaliyet gösteriyorlar. Şu anda şirketimiz varlık yönetimi sektöründe, portföy büyüklüğü itibariyle 4.büyük şirket durumuna gelmiş bulunmaktadır.

Holding kapsamında üçüncü firma Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Hâli hazırda, Anadolu yakasında, Merdivenköy mevkiinde oldukça iddialı bir rezidans projesi inşaatı sürdürülmektedir. Yaklaşık 35.000 m2’lik bir inşaat söz konusudur. Projenin lansmanı bu yılın Eylül ayında yapılacaktır.

3.Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri göz önüne alırsak, en kârlı yatırım aracı olarak neyi görüyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu soruyu bireysel yatırımcı açısından değil, kurumsal yatırımcılar, sermayedarlar açısından cevaplıyorum. Geçtiğimiz yıl hariç, 12-13 yıldır inşaat sektörünün karlılık anlamında ön sırada olduğu malumunuzdur. Karlılığa yönelik hesaplar doğru yapıldığı takdirde, diğer sektörlere göre inşaattaki getiri oranı yüksektir. Tabii, yıllar itibariyle bu getiri, sektöre giderek artan sayıda yeni oyuncunun girmesi ve talep tarafında ortaya çıkan, yükselen fiyatlar ve artan işsizlik gibi olumsuzluklar nedenleriyle daraldı ve hali hazırda eski günlerini arar hale geldi. Ama yine de arsa ve arsa üretimi kapsamındaki işlerde katma değer yaratılması diğer sektörlere kıyasla daha mümkün görülmektedir

Finans sektörünün bir alt kümesinde faaliyet gösteren faktöring sektörü de, gerekli şartlar sağlandığı takdirde ve yönetime gerekli özen gösterilmesine bağlı olarak, karlı olduğuna inandığım bir sektördür.

  1. Faktöring maliyeti hangi unsurlara göre belirlenir ve çalışma sistemi nasıldır?

Faktöring sektörünün müşterilerine sunduğu bir fiyat seviyesi var. O seviye banka fiyat seviyesinin biraz üstündedir. Bankaların verdiği fiyatın 3-4 puan üstü belirlenir. Faktöring sektöründe müşteri yapısı bankacılığa gidemeyen, limitlerini doldurmuş, teminatlarını oraya vermiş, elindeki alacağı hızlı bir şekilde paraya çevirmek isteyen müşteri tipi olduğu için hızlı olmanın ve daha fazla riske maruz olmanın getirisi olarak, faktöring şirketleri bankacılık sektörünün birkaç puan üzerinde bir getiri sağlayabilmektedir.

5.Bankalar ile diğer mali ve finansal kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, teminatların nakde çevrilmesi yönünde nasıl bir faaliyet gösteriyorsunuz?

Bu varlık yönetiminin alanına giriyor. Yasa çerçevesinde bankalar, tahsil edemedikleri ve dolayısıyla karşılık ayırdıkları sorunlu alacaklarını ihale usulü satışa çıkartıyorlar ve varlık yönetim şirketleri de bu ihalelere katılıyorlar. Açık ihale demek, açık rekabet demektir malum. Bizim bu noktada dikkat ettiğimiz ise kendi analizimize sadık kalarak ve ihalenin sıcak ortamından etkilenmeyerek belirlediğimiz fiyat seviyesi dâhilinde o ihaleyi almaya çalışıyoruz. Birinci kuralımız pahalı almamak. Çünkü her işte olduğu gibi, varlık yönetimi sektöründe de, satın alma maliyetleri işin geleceğe dönük karlılığını sağlamada birinci etken olmaktadır. Tahsilât süreci, emek yoğun, yıpratıcı ve iyi planlanıp yönetilmesi gereken bir profesyonel süreç. Tahsilât işi tabii ki, çağrı merkezi vasıtasıyla yapılmakta.

6.Sümer Faktöring A.Ş olarak, vadeli iş yapan tüm girişimci ve firmalar için etkin bir Finansal seçenek olan Factoring sistemini Türkiye’de nerde görüyorsunuz?

Faktöring sektörü finans sektörünün içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. O kadar ki, bu sektör olmasa ekonomide çok ciddi bir finansman boşluğu oluşur. Bankaların yetemediği, limitlerinin dolduğu, firmaların banka kredi koşullarını karşılayamadığı her tür durumda faktöring sektörü devreye girmektedir.

Faktoringin finans sektöründeki yeri, acil likidite başlığı altında düşünüldüğünde, finans sektörünün tamamlayıcı halkası olmak olarak tanımlanabilir, bankaları takiben.

 

7.Finansal açıdan sektörlerin AB’ye olan uyumu sizce ne düzeydedir?

Avrupa’da anlık, durumsal yönetim katkısının bir miktar geri planda bırakıldığı ve kitabi kuralların daha çok öne çıkarıldığı bir iş dünyası modeli var. Kurala uymamanın bedeli hemen ödeniyor. Yasalar ciddi bir şekilde uygulanıyor. Ama finansal sektörün gelişkinliğine geldiğimizde Türkiye’nin bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyi Avrupa’nın çoğu yerinden öndedir. Belki Londra piyasası bankacıları kadar yoğun bir uluslararası bankacılık tecrübesi yoktur. Ama yerel bankacılıkta sunulan ürünlerin kalitesini kıyasladığınız zaman Türkiye’deki finansal sektörün yaratıcılığını, becerisini ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkan hizmet üretim kalitesini Avrupa’da bulamayacağınızı düşünüyorum. Bunu da, biz onlardan daha iyiyiz anlamında söylemiyorum. Birçok konuda olduğu gibi, tüketici alışkanlıkları ve beklentileri şirketleri yönlendirmekte orta vadede. Bizim çok genç olan nüfus yaş ortalamamızın ürün talep seviyesi sürekli bir rekabeti zorlamakta ve teknoloji bunun ana motoru olmaktadır. Elektronik bankacılıkta ben önde olduğumuzu düşünüyorum.

  1. ASV Holding bünyesindeki şirketler açısından 2017 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Faktöring ve varlık yönetimi şirketlerinde, hedefler açısından oldukça iyi durumdayız. Faktöring şirketimizde, karlılığı ön plana alan bir strateji izliyoruz. Yani tek başına büyüme hızına odaklanmıyoruz. Sağlıklı bir müşteri portföyü ve tatmin edici bir getiri oranıyla büyümeye gayret ediyoruz.

Varlık yönetiminde 2017 yılı başındaki hedeflerimize, Haziran ayı itibariyle ulaştık. Oldukça başarılı bir 2016 yılsonunu takiben, ilk 6 ayda da iyi portföyler satın aldık. Dolayısıyla bütçe hedeflerimizi yukarı doğru revize ettik.

Dia Finans (Altınbaş Gayrimenkul) şirketimiz bünyesinde olan Kadıköy-Koz yatağı-Merdivenköy bölgesinde, 330 adet rezidans dairesinden oluşan 32 katlı, bölgede emsali olmayan bir inşaat projesine başlamış bulunmaktayız. Eylül ayı itibariyle lansman yapılması planlanmaktadır. Altınbaş grubunun gücünü de arkamıza alarak, inşaat sektöründe ileriki yıllarda proje üretmeye devam edeceğiz.